Please select your page

Споразум о сарадњи са републичком Агенцијом за мирно решавање радних спорова

Споразум о сарадњи са републичком Агенцијом за мирно решавање радних спороваПокрајинска заштитница грађана - омбудсманка доц. др Драгана Ћорић је дана 6. фебруара 2024. године потписала споразум о сарадњи са директором републичке Агенције за мирно решавање радних спорова др Ивицом Лазовићем. Сарадња између институција је усмерена на промоцију активности обе институције, а посебно на заштиту људских права у области рада и радних односа, као и алтернативних вансудских начина решавања радноправних спорова.

Договорене су и заједничке активности у виду предавања, семинара, и стручних и научних конференција  и трибина.