Please select your page

Час грађанског васпитања са заштитницима грађана

цасг1Са принципима и одредбама Конвенције о правима детета треба што шире и на одговарајући и активан начин упознати како одрасла лица тако и децу, како то изричито налаже члан 42. овог међународног уговора. Због тога, као нарочито важан део Фестивала права детета, Покрајински омбудсман осмислио је низ активности које подразумевају рад са децом од предшколског до средњошколског узраста, у форми радионица, дебата, предавања и слично, током којих ће бити речи о садржини Конвенције, али пре свега о њеном практичном значају за остваривање, заштиту и унапређење права детета, посебну пажњу обраћајући на примере кршења права детета из свакодневног живота. У реализацији ових као и других активности, Покрајински омбудсман наступа заједно са својим партнерима, те је тако у сарадњи са Заштитником грађана Града Новог Сада, у Основној школи „Петефи Шандор“ из Новог Сада, за ученике 6. односно 8. разреда одржан Час грађанског васпитања са заштитницима грађана. Часови које су обележиле дебате о тешкоћама са којима се ученици сусрећу како у школи тако и ван ње, започети су предавањем шефице стручне службе Заштитника грађана Града Новог Сада мр Марије Достанић о институцији омбудсмана и његовој улози у заштити људских права, положају у правном систему, те овлашћењима и начинима рада, са посебним нагласком на приступачност омбудсмана деци која гарантује заштиту њиховог права на достојанство и приватност. Заменик Покрајинског омбудсмана за права детета Милан Дакић говорио је о концепту права детета и основним принципима на којима почива, а управо кроз примере које су сама деца наметнула као теме за разговор указао на који начин се ова начела примењују ради решавања конкретних проблема, те у циљу опште заштите и унапређења права детета.

цасг2