Please select your page

Сарадња институција – кључ ефикасног одговора на насиље у породици

Фото: Конференција Покрајински заштитник грађана – омбудсман данас је у Скупштини АП Војводине по тринаести пут организовао годишњу конференцију Мреже „Живот без насиља“. Тема овогодишње Конференције била је: „Истанбулска конвенција – од закона до праксе“, будући да је Република Србија 2. јула 2018. године поднела први државни извештај о примени Истанбулске конвенције Гревио групи надлежној за праћење њене примене.

Отварајући Конференцију, заменица Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова Снежана Кнежевић, истакла је да је важно што овом догађају присуствују представници и представнице свих релевантних институција, што говори о томе да смо спремни и вољни да сарађујемо и пошаљемо заједничку поруку да се насиље над женама и насиље у породици не може и не сме толерисати.

„Насиље над женама је комплексан друштвени проблем, а број жена које су преживеле насиље у породици и број жртава фемицида говори да су нам потребни шири оквир и стратешки приступ који ће се фокусирати на превенцију, заштиту, гоњење починилаца, на интегрисане политике, партнерство и, поново подвлачим – међусобну сарадњу институција која представља кључ ефикасне борбе против насиља у породици и насиља над женама.“

Фото: Конференција У првом пленарном делу Конференције, уз заменицу Кнежевић, говорили су: Биљана Степанов из Центра за подршку женама из Кикинде која је презентовала Извештај из сенке о примени Истанбулске конвенције, Јасмина Станковић, заменица тужиоца упућена у Републичко јавно тужилаштво која је говорила о усаглашавању кривичног законодавства Републике Србије с Истанбулском конвенцијом, Маја Бранковић Ђундић (УНДП) презентовала је пројекат Интегрисани одговор на насиље над женама и девојчицама у Србији, Зорана Антонијевић (ОЕБС) презентовала је резултате најновијег регионалног истраживања о насиљу према женама у Србији, а Милорад Калат (Одсек за превенцију насиља у породици Министарства унутрашњих послова) представио је извештај о бази података МУП-а пријава насиља у породици. На Конференцији више пута је указано на проблем неадекватних и неусаглашених евиденција институција о насиљу над женама и насиљу у породици због чега није могуће на свеобухватан и квалитетан начин сагледати проблем и слику стања о овој појави у нашој земљи.

Након пленарног дела, учеснице и учесници Конференције имали су прилику да у мањим групама учествују и размењују мишљења и искуства у оквиру четири панела на теме: насиље над женама мигранткињама и избеглицама, медији о насиљу над женама, индивидуални планови заштите жртава, кривично дело прогањање и полно узнемиравање.

Мрежа „Живот без насиља“ формирана је на иницијативу Покрајинског омбудсмана 2005. године с циљем унапређења сарадње и координације свих надлежних органа и институција које се баве заштитом од насиља у породици, континуиране едукације стручњака и професионалаца запослених у овим институцијама, размене искустава и примера добре праксе.