Please select your page

Завршена конференција о противправности

Фото: Завршена конференција о противправностиПотписивањем писма о сарадњи омбудсмана у региону данас је у Новом Саду завршена тродневна конференција коју су заједничким напорима организовали Покрајински заштитник градана - омбудсман и Институт за криминолошка и социолошка истраживања из Београда. Назив Конференције „Заштита људских права: Од противправности до законитости” подстакао је бројне представнике академске заједнице, научноистраживачких, независних и других релевантних институција из Русије, Мађарске, Румуније, Словеније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Македоније, Италије, Кине и других земаља да пошаљу своје радове, који су публиковани у виду засебног зборника.

Тематизујући теоријске, правне и филозофске аспекте противправности и законитости учесници конференције су дали важан допринос њиховој научној елаборацији. Међутим, допринос Конференције није релевантан само на теоријској равни, јер су њени учесници – омбудсмани из Србије, Македоније, Босне и Херцеговине, Словеније и Црне Горе - потписивањем писма о намерама исказали жељу да сарадњу започету на Конференцији наставе и након њеног окончања и то на плану родне равноправности.

У наредном периоду омбудсмани из региона ће успоставити редовну комуникацију и преко размене информација и искустава, стручних саветовања, организовања заједничких конференција и семинара, учешћа у заједничким истраживачким пројектима и подношења регионално усаглашених предлога настојати да унапреде националне правне оквире и борбом против предрасуда, стереотипија и мизогиних пракси доприносу што потпунијем остваривању једнакости, једнакој дистрибуцији права и стварању друштва једнаких могућности за мушкарце и жене.

Приводећи скуп крају, покрајински омбудсман проф. др Зоран Павловић је учеснике Конференције упознао са темом скупа који ће се, према плану, одржати у последњој недељи октобра 2019. године. Пошто ће се идуће године низом манифестација обележити тридесета годишњица усвајања Конвенције о дечијим правима, конференција ће у целини бити посвећена правима деце.

Тродневни научно-стручни скуп „Заштита људских права: Од противправности до законитости” организован је захваљујући разумевању и подршци Мисије ОЕБС-а у Републици Србији.