Please select your page

Даровита деца заслужују подршку

ПубликацијаДа ли просветни систем у Србији препознаје даровиту децу, да ли им и како излази у сусрет? 
 
Одговоре на ова и друга питања нуди истраживање Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана „Подршка ученицима са изузетним способностима у основним и средњим школама у АП Војводини“. 
 
Кључни истраживачки налаз гласи да постоје тешкоће у идентификовању даровитих ученика и да наставни и стручни кадар у школама није у довољној мери едукован и мотивисан да ради са таквим ученицима. 
 
Истраживање је спроведено у 231 основној и 84 средње школе у Војводини. Са интегралним истраживањем можете се упознати овде: https://goo.gl/eKZF5K