Please select your page

Предност друштвено осетљивим групама приликом пружања услуга Градске управе Града Новог Сада

Покрајински омбудсман је примио представку грађанке која се жалила на Градску управу за опште послове и Службу за заједничке послове Града Новог Сада, јер је у просторијама Градске куће доживела непријатну ситуацију као мајка четворогодишњег детета са Дауновим синдромом.

Подноситељка представке је спорном приликом чекала у реду у шалтер сали Градске куће са својим дететом, како би јој било издато потребно уверење. У том тренутку на истом месту поред ње и детета, налазило и око 50 грађана који су чекали у реду за издавање и оверу докумената, као и да она није била једина мајка са малим дететом, па су се деца убрзо спријатељила и почела да се играју. Игра деце је у два наврата проузроковала према деци „изразито грубо и неумесно опхођење службених лица у шалтер сали (шефа писарнице и радника обезбеђења), без претходног обраћања њиховим родитељима и уз изговор да је такво понашање деце неприхватљиво“. Подноситељка тврди да је на овакву реакцију службених лица одреаговала тако што им је предочила да њено дете има Даунов синдром, као и да би ради избегавања оваквих ситуација било неопходно да мајке са малом децом имају предност у односу на остале грађане који чекају у реду.

У изјашњењу Градске управе за опште послове се наводи да је након обраћања грађанке Покрајинском омбудсману начелник градске управе узео изјаве од запослених у писарници и шефа писарнице. На основу ових изјава, тврди се да није дошло до прекорачења овлашћења запослених. Наводи се и да се у шалтер сали налази обавештење да особе са инвалидитетом, старе особе, труднице и странке са малом децом имају предност на шатерима у односу на друге странке, уколико се јаве раднику обезбеђења, или запосленом на шалтеру.

Служба за заједничке послове се изјаснила да су поводом притужбе грађанке узете изјаве од шефа Одсека за обезбеђење објеката и радника обезбеђења. Наводи се да су, спорном приликом, запослени у шалтер сали позвали запосленог на пословима обезбеђења да поведе рачуна о реду јер су се деца играла и ометала друге грађане. Према изјави овог запосленог, он је грађанку спорном приликом упутио да преко реда приђе шалтеру, одмах након што му предочено да је у питању дете са Дауновим синдромом.

Након овог иницидента у објекту је на четири видна места постављено обавештење које странке имају предност у односу на друге грађане и како могу да затраже прекоредно пружање услуга.