Please select your page

Омбудсман и заменици омбудсмана

Покрајинског омбудсмана бира Скупштина Аутономне Покрајине Војводине двотрећинском већином гласова укупног броја посланика, док заменике омбудсмана бира простом већином гласова укупног броја посланика, на предлог омбудсмана. Кандидата за омбудсмана може предложити најмање 30 посланика или скупштински одбор надлежан за питања организације и рада управе. Мандат омбудсмана траје шест година и на исту функцију омбудсман може бити биран највише два пута узастопно.

Покрајински омбудсман има четири заменика, од којих три специјализована који се бирају за област права националних мањина, права детета и равноправност полова, док је један заменик задужен за област опште надлежности. Најмање по један од заменика бира се из реда мање заступљеног пола и припадника националних мањина. Мандат заменика омбудсмана траје шест година и на исту функцију заменик може бити биран највише два пута узастопно.

Заменица за заштиту права детета - Јоланд Корора

Милан Дакиц 250x250

Јоланд Корора је на 24. седници Скупштине Аутономне покрајине Војводине, која је одржана 22. јуна 2023. године изабрана за заменицу Покрајинског заштитиника грађана - омбудсмана за заштиту права детета.

На место заменице Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана дошла је са места помоћнице Покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова.

Пре Покрајинског секретаријата радила је у Градској управи за дечију и сицијалну заштуту, а пре тога на Пољопривредном факултету као стручни сарадник.

Дипломирала је на Пољопривредном факултету Универзитета у Новом Саду, на којем је одбранила и мастер рад.

Дуго година је била члан Републичке стручне комисије (РСК) за права пацијената, именовање од стране Владе РС и Министарства здравља.

Велико и вишедеценијско искуство у раду у невладином сектору, волонтер и председник Националног удружења родитеља деце оболеле од рака – НУРДОР.

Добитница многих признања, а једно од најзначајнијих је Фебруарске награде Града Новог Сада за 2019. годину, које се додељује као друштвено признање за најзначајнија дела и достигнућа грађана Новог Сада која су у духу неговања слободарске традиције Града и јединства свих његових грађана.

Рођена је у Зрењанину 1970. године, а одрасла у Бочару. Удата и мајка једног сина.