Please select your page

Nakon prošlonedeljnih poseta Pećinacima, Kuli i Ruskom Krsturu, predstavnici institucije Pokrajinskog ombudsmana će u petak, 11. novembra 2011. posetiti Šid gde će se organizovati tribina za predstavnike lokalne samouprave, javnih preduzeća i ustanova o rodnoj ravnopravnosti i nadležnostima Pokrajinskog ombudsmana u ovoj oblasti, a potom i razgovor sa građanima ove opštine i prijem njihovih predstavki.

Oba događaja će se održati u zgradi Opštine Šid. Tribina orodnoj ravnopravnosti održaće se od 13.30 – 15.00 h, a potom sledi prijem građana/ki od 15.15 – 17.00 h.

Uvodno izlaganje na tribini imaće zamenica pokrajinskog ombudsmana za ravnopravnost polova Danica Todorov, a prisutnima će se obratiti i predstavnici/e lokalne samouprave.

Posete opštinama organizuju se kako bi građani sa zamenicom pokrajinskog ombudsmana, odnosno sa pravnicom iz institucije mogli da se posavetuju o mogućnostima ostvarivanja svojih prava u odnosu na pokrajinske i opštinske organe uprave, javna preduzeća i službe. Građani će ovom prilikom takođe moći da na licu mesta podnesu predstavku instituciji Pokrajinskog ombudsmana.

Opširnije: Institucija Pokrajinskog ombudsmana u petak, 11. novembra u Šidu - Nastavljaju se obilasci opština...