Please select your page

Festival prava detetaZa mesec dana, 20. novembra, navršiće se 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta. Konvencija predstavlja prvi međunarodni dokument o zaštiti i unapređenju prava dece koji ima obavezujući karakter. Reč je o jednom od najvidljivijih, univerzalno prihvaćenih sporazuma o ljudskim pravima u kojem su deca po prvi put prepoznata kao nosioci svojih prava. Pored toga što predstavlja ugovor sa najviše ratifikacija, Konvencija je važna i zato što se njome detetu priznaju i građanska prava, poput prava na okupljanje, slobodno izražavanje mišljenja ili prava na učestvovanje u donošenju odluka koje ga se neposredno tiču.

U nameri da na najprikladniji način obeleži tridesetogodišnjicu usvajanja Konvencije o pravima deteta i sa željom da angažuje širu društvenu zajednicu i podseti društvo na odgovornost koju ima prema deci, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, u saradnji sa Novosadskom mrežom za decu i lokalnim ombudsmanima sa teritorije Vojvodine organizuje Festival prava deteta.

Organizovanjem Festivala o pravima deteta Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman želi, najpre, da samoj deci pruži priliku da govore i informišu se o svojim pravima i društvu u kome žive, ali i da skrene pažnju javnosti na važnost prava deteta i značaj uzajamne saradnje i umreženosti državnih institucija, organizacija civilnog društva i celokupne zajednice u zaštiti, ostvarivanju i unapređivanju prava deteta. Osim u Novom Sadu, festivalske aktivnosti, u vidu radionica, izložbi, diskusija, okruglih stolova, predstava, časova građanskog vaspitanja, prezentacija istraživanja, filmskih projekcija, tribina i konferencija, odvijaće se i u Sremskim Karlovcima, Somboru, Kikindi, Srpskom Itebeju i Šidu. Teme obuhvaćene Festivalom biće, između ostalog, obezbeđivanje i unapređivanje kvalitetne podrške ranom razvoju, obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti, participaciji dece, inkluziji, zaštiti deteta od nasilja, zabrana telesnog kažnjavanja, rad sa decom iz osetljivih društvenih grupa, vakcinacija, zaštita životne sredine.

Kao poseban događaj koji se ove godine održava u okviru Festivala, 29. i 30. oktobra u Rektoratu Univerziteta u Novom Sadu, izdvajamo Međunarodnu naučno-stručnu konferenciju „Zaštita prava deteta – 30 godina od usvajanja konvencije o pravima deteta”.

Festival prava deteta zvanično počinje 25. oktobra tematskim sastankom Novosadske mreže za decu čija gošća će biti profesorka dr. Nirvana Pištoljević sa Kolumbija univerziteta u Sjedinjenim Američkim Državama i saradnica UNICEF-a, a tema sastanka biće „Pravo deteta na dostupnost kvalitetne podrške razvoju - značaj građenja sistema skrininga i rane intervencije“.

Agenda tematskog sastanka 25. oktobra. 2019. godine.

Pozivamo medije da izveštavaju o ovom događaju, kao i o drugim aktivnostima Festivala.

Program Festivala*

Napomena: Program Festivala podložan je izmenama, a o eventualnim promenama, mediji i javnost biće blagovremeno obavešteni.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (Agenda-festival-prava-deteta.docx)Agenda85 kB
Download this file (Program-Festivala.pdf)Program213 kB

Najava događaja - Međunarodna konferencija o Konvenciji o pravima detetaPovodom tridesetogodišnjice od usvajanja Konvencije o pravima deteta, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman  i Institut za kriminološka i sociološka istraživanja (Beograd) organizuju krajem oktobra, u Novom Sadu, međunarodnu naučnu konferenciju pod nazivom „Zaštita prava deteta – 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta“.

Na konferenciji će, pored lokalnih i ombudsmana iz regiona, učestvovati predstavnici akademskih, naučno-istraživačkih, nezavisnih i drugih relevantnih institucija i organizacija iz Sjedinjenih Država, Engleske, Norveške, Holandije, Italije, Makedonije, Crne Gore, Hrvatske, Mađarske, Rusije, Kine i drugih zemalja.

U okviru konferencije biće održana i dva okrugla stola: na prvom će se razgovarati o ulozi nezavisnih institucija i ustanova socijalne zaštite u zaštiti prava deteta, dok će na drugom biti reči o ulozi pravosudnih organa u zaštiti prava deteta.

Prema mišljenju Pokrajinskog ombudsmana, obeležavanje godišnjice usvajanja Konvencije o pravima detata prava je prilika da se sumiraju njeni rezultati,  oceni stepen ostvarivanja dečijih prava, ukaže na doprinose, ali i probleme u primeni, kao i na odgovornost koju mi, i kao pojedinci i kao zajednica, imamo prema najmlađim članovima našeg društva. Pored toga što predstavlja ugovor sa najviše ratifikacija, Konvencija nudi učesnicima konferencije priliku da ocene koliko se stvarnost približila normativnom idealu Konvencije koja nudi sliku deteta kao subjekta i aktivnog učesnika u određevanju svog položaja. Konferencija je, takođe, i prilika da predstavnici institucija i organizacija koji se bave pravima dece uspostave saradnju, razmene iskustva i znanje, a svoj rad na unapređenju prava dece inoviraju tako što će u njega integrisati podsticajne primere iz regiona.

Privržen dobroj praksi, ustanovljenoj prethodnih godina, Pokrajinski ombudsman će pred početak konferencije objaviti zbornik u kome će biti sabrana izlaganja učesnika skupa.

Konferencija „Zaštita prava deteta – 30 godina od usvajanja Konvencije o pravima deteta“ će se održati 29. I 30. oktobra u prostorijama Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, a njenu organizaciju je podržalo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.


Najava događaja - Stručni skup o demografiji 2019Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizovaće početkom juna stručni skup o aktualnim demografskim pitanjima u AP Vojvodini, pod nazivom „(E)migracije stanovništva i njen uticaj na demografski razvoj Srbije“.

Osim pokrajinskog ombudsmana i njegovih saradnika, u radu skupa će učestvovati i Slavica Djukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, predstavnici nacionalnih saveta i pripadnici akademske zajednice koji se profesionalno bave pitanjima demografije.

Stručni skup će se održati 4. juna 2019. Godine, sa početkom u 11.00 časova, u sedištu Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana u Novom Sadu, ul. Bulevar Mihajla Pupina 25, u sali na četvrtom spratu.

Program rada stručnog skupa možete pogledati prilogu.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (Program rada strucnog skupa .pdf)Program rada stručnog skupa183 kB

Skup o surogat materinstvu 2019Predlog da se u pravni sistem Srbije uvede institut surogat materinstva izazvao je oprečene reakcije u javnosti.

U nameri da doprinese potpunijem sagledavanju ovog problema, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman će 10. jula organizovati stručni skup o surogat materinstvu. Na skupu će učestvovati profesori univeriteta, predstavnici naučnih instituta, strukovnih udruženja, kao i aktivistkinje nevladinih organizacija, a o surogat materinstvu će se referisati iz pravnog, etičkog i medicinskog ugla.

Skup će se održati 10. jula u prostorijama JVP „Vode Vojvodine“, sala na IV spratu, Bulevar Mihajla Pupina 25, Novi Sad, sa početkom u 10.00 časova.

Agendu skupa možete pogledati u prilogu.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (Agenda.pdf)Agenda skupa200 kB

Za facebook najava narandzastaU ponedeljak, na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman će organizovati konferenciju za medije na kojoj će biti predstavljeni rezultati istraživanja o reproduktivnom zdravlju žena sa invaliditetom na teritoriji AP Vojvodine.

Istraživanje je realizovano radi sticanja što celovitijeg uvida u stanje reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom, kako bi se na osnovu prikupljenih podataka unapredile javne politike u oblasti zdravstva.

Istraživanje je sprovedeno uz podršku i u saradnji sa Misijom OEBS-a u Srbiji.

Konferencija za medije će se održati 3. decembra, u Plavoj sali Skupštine grada Novog Sada, Žarka Zrenjanina 2, sa početkom u 11.00 časova.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (Agenda-03122018.pdf)Agenda202 kB