Please select your page

Мрежа "Живот без насиља" обележила Дан родне равноправности

Покрајински заштитник грађана – омбудсман као координатор Мреже Живот без насиља позвао је чланице ове мреже да заједнички, под слоганом Жена у фокусу, обележе 11. јун - Дан родне равноправности у Србији.

У жељи да промовишу позитивне праксе афирмације жена, чланице Мреже на својим интернет страницама указале су пажњу и захвалност женама које су својим залагањем и деловањем допринеле и доприносе унапређењу људских права и развоја друштва у целини.

Покрајински заштитник грађана – прикупио је и објединио објаве чланица Мреже како би њихове активности, а пре свега жене које завређују пажњу и поштовање најшире јавности, учинио видљивијим:

Покрајинска влада

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине

Покрајински секретаријат за високо образовање и технолошки развој

Покрајински секретаријат за социјалну политику, демографију и равноправност полова

Покрајински секретаријат за финансије

Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу

Покрајински секретаријат за енергетику, грађевинарство и саобраћај

Покрајински секретаријат за спорт и омладину

Покрајински секретаријат за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама

Завод за равноправност полова

 

Захваљујући Заводу за родну равноправност, иницијативи су се придружиле и јединице локалне самоуправе:

Општина Мали Иђош

Град Суботица

Општина Шид

Општина Темерин

Град Сомбор

 

Мрежа „Живот без насиља“ формирана је 2005. године на иницијативу Покрајинског заштитника грађана – омбудсмна и повезује различите институције на територији АП Војводине у циљу побољшавања приступа проблему насиља према женама и насиља у породици, успостављања партнерства и размене добре праксе.

Координационим тимом који чине представнице и представници покрајинских родних механизама и покрајинских секретаријата, руководи Покрајински омбудсман, а задатак овог тима је да организује и реализује образовне активности и кампање за подизање нивоа свести најшире јавности о насиљу према женама, односно у породици и родно заснованом насиљу.