Please select your page

Одржан састанак о положају особа са инвалидитетом у општинама и градовима Војводине

2013-12-05 11.16.22-1

Институција Покрајинског омбудсмана одржала је данас у Влади АП Војводине састанак поводом Међународног дана особа са инвалидитетом. Тема састанка на којем су учествовали представници јединица локалне самоуправе и организација које се баве положајем особа са инвалидитетом била је положај особа са инвалидитетом у општинама и градовима Војводине

Покрајинска омбудсманка, Анико Мушкиња Хајнрих је отварајући састанак истакла да је на основу прикупљених података у истраживању стекла утисак да јединице локалне самоуправе проблемима са којима се суочавају особе са инвалидитетом приступају формално и често недовољно озбиљно. „Покрајински омбудсман, са друге стране, добија веома мало притужби од особа са инвалидитетом, што не значи да се њихова права не крше“ истакла је омбудсманка и навела да је ова инстутиција спремна да своје капацитете и знање стави у службу решавања проблема особа са инвалидитетом.

Заменица покрајинског омбудсмана, Даница Тодоров учесницима састанка представила је резултате истраживања „Остваривање права особа са инвалидитетом у АП Војводини“ које је Покрајински омбудсман реализовао у 2013. године прикупљањем података од свих јединица локалне самоуправе у Војводини. „Проблем приступачности је велика препрека са којом се особе са инвалидитетом свакодневно суочавају, што у великој мери онемогућава њихово равноправно учешће у свим сферама друштва“ казала је Тодоров.

На радном састанку представљен је и Локални тим за приступачност града Новог Сада, а у дискусији је било речи о тренутном стању и проблемима у области приступачности у јединицама локалне самоуправе у Војводини. Велики проблем представља то што постојећи објекти морају да се адаптирају како би били приступачни свим људима, затим неприступачност установа за здравствену заштиту, а наглашена је и потреба континуиране едукације актера у свим областима које се односе на омогућавање приступачности услуга и објеката у јавној употреби и јавним површинама.

Учесници састанка сагласили су се да је у наредном периоду потребно формирати мрежу органа управе, установа и организација у циљу размене информација, праксе и искустава како би се појачао утицај на доносиоце одлука и побољшало стање у овој области. Покрајински омбудсман ће, као први корак, у наредном периоду свим јединицама локалне самоуправе упутити препоруке базиране на резултатима истраживања како би се указало на најважније проблеме и начине њиховог решавања.

Истраживање можете погледати и преузети овде.

ресурсницентар-лого2