Please select your page

НПМ: Радна посета Данској

Чланови Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ-а) из институције Покрајинског омбудсмана су прошле недеље боравили у радној посети Краљевини Данској где су обишли институције и организације укључене у рад овог механизма у тој земљи.

Институцију Покрајинског омбудсмана представљали су заменик покрајинског омбудсмана Стеван Арамбашић и начелница одељења за поступање по представкама Оршоља Дели Видач. Делегација коју су чинили још и представници Заштитника грађана Републике Србије, Мисије ОЕБС у Србији и неколико организација цивилног друштва је са данским домаћинима разговарала о искуствима у раду НПМ-а.Носилац НПМ-а у Краљевини Данској је институција државног Омбусмана, а у његовом раду учествују и Дански институт за људска права, као и Дански институт против тортуре „Дигнити”. Национални механизам за превенцију тортуре у овој земљи постоји од 2009. године, док је у Републици Србији он установљен прошле године.  Представницима овог механизма за заштиту и унапређење људских права у Републици Србији нарочито су значајна данска искуства у вези са начином упућивања препорука надлежним органима у циљу предупређивања и сузбијања тортуре и других нечовечних и нехуманих поступака у лица смештених у установе затвореног типа попут затвора, психијатријскх установа, геронтолошких центара и притворских јединица у полицијским станицама. 

Шта је НПМ?

Национални механизми за превенцију тортуре су тела која врше континуирани мониторинг  местима где се налазе лица лишена слободе, пре свега полицијским станицама, установама социјалне заштите стационарног типа, психијатријским болницама и затворима, а у циљу превенције тортуре и других сурових, нехуманих и понижавајућих казни или поступака.


Улога ПЗГ - омбудсмана

Покрајински омбудсман учествује у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Укључен је и у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.