Please select your page

Посета дому за смештај одраслих у Извору код Параћина

30.05.12 Парацин манастир 005 сајт 1Институција Покрајинског омбудсмана је протекле неделје посетила Центар за социјални рад у Параћину и Манастир Свете Петке Изворске у Извору у оквиру ког се налази женски дом за смештај одраслих особа са тешком менталном ометеношћу или сметњама у развоју. Посета овом дому реализована је у оквиру активности Националног механизма за превенцију тортуре (НПМ-а) који чине представници Заштитника грађана Републике Србије, Покрајинског омбудсмана и организација цивилног друштва.

Овај дом је јединствени пример установе социјалне заштите у нашој землји коју већ око 40 година заједнички воде центар за социјални рад као државна установа и манастир као део једне верске институције. Дом има 91 корисницу о којима се старају 24 монахиње, од којих су 15 обучене негователјице. У дому су ангажована и два социјална радника, лекарка опште праксе, једна радна терапеуткиња, пет медицинских сестара, четири помоћна радника задужена за послове вешераја и одржавања објекта, као и два радника у рачуноводству и администрацији и једна возач. Трошкове смештаја у дому делимично сноси држава, делимично родбина корисница, а неке од корисница имају и сопствена месечна примања.

Најмлађа корисница дома има 14, а најстарија 74 године. Половина корисница је непокретна. Упркос прилично дугом животном веку ниједна корисница од свог доласка у дом није враћена у своју породицу или у систем отворене заштите. Кориснице некада одлазе кући за викенд или са сродницима на одморе, а рођаци их слободно посећују и могу да преноће у манастиру. Одређена веросиповест или верска припадност није предуслов пријема у дом, а у њему има и корисница које су припаднице националних мањина. Кориснице долазе са територије целе Србије, а седам их је из Војводине.

Смештање у дом старателји обавлјају у сарадњи са надлежним центром за социјални рад будући да су кориснице дома неписмене, а поступак је исти као код смештања у друге установе социјалне заштите, односно домове. Једини административни проблем представлја прибавлјање личних карата за непокретне кориснице јер не постоји могућност да се оне сликају у кабини како то прописи налажу.

30.05.12-Парацин-манастир-017

Стандарди неге по питању исхране, хигијене, здравствене заштите, инфраструктуре и друштвеног живота корисница су на задоволјавајућем нивоу. Зубарске интевенције се због прописаних стандарда обавлјају у здравственим установама у Параћину, а дому су преко потребни физијатар и физиотерапеут који би били у сталном радном односу. Кориснице повремено учествују у креативним активностима и иду на излете.

Институцију Покрајинског омбудсмана у НПМ-у заступа заменик покрајинског омбудсмана за опште надлежности Стеван Арамбашић са сарадницама, а ова посета имала је за цилј превенцију тортуре и других сурових, нелјудских, понижавајућих казни и поступака у установама социјалне заштите у које спада и овај дом. Извештај о посети овом дому биће објавлјен у оквиру збирног извештаја НПМ-а за 2012. годину. 

Шта је НПМ?

Национални механизми за превенцију тортуре су тела која врше континуирани мониторинг  местима где се налазе лица лишена слободе, пре свега полицијским станицама, установама социјалне заштите стационарног типа, психијатријским болницама и затворима, а у циљу превенције тортуре и других сурових, нехуманих и понижавајућих казни или поступака.


Улога ПЗГ - омбудсмана

Покрајински омбудсман учествује у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Укључен је и у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.