Please select your page

Представљен Национални механизам за превенцију тортуре - Поштовати људска права и иза затворених врата

Представљање Националног механизам за превенцију тортуре; фото: © Заштитник грађана РСЗаменик покрајинског омбудсмана Стеван Арамбашић јуче је у Београду учестовао у раду округлог стола уприличеног од стране Заштитника грађана Републике Србије и Мисије ОЕБС у Србији поводом представљања Националног механизма за превенцију тортуре. Износећи искуства инсититуције Покрајинског омбудсмана у раду са штићеницима установа затвореног типа, као особама које су нарочито изложене ризику од тортуре, заменик Арамбашић навео је да се приликом разматрања постојања ове појаве углавном имају у виду заводи за извршење кривичних санкција.

„Често се превиђа да је појава тортуре могућа и у установама за социјалну заштиту, попут георнотолошких центара и установа за смештај лица ометених у развоју, као и здравствених установа, попут специјализованих болница и одељења општих болница за психијатрију. Национални механизам за превенцију тортуре ће имати приступа свим овим институцијама будући да се у њима налазе лица лишена слободе, што се сматра веома битним са аспекта заштите њихових људских права,” истакао је заменик Арамбашић.

Према уводним речима заменика заштитника грађана Милоша Јанковића надлежни органи, односно републички заштитник грађана и покрајински омбудсман ће у циљу превентивног деловања обилазити места потенцијалне тортуре, разговарати са особама које су тамо смештене и стручњацима који раде са њима како би степен тортуре био смањен.

Закон о допуни Закона о ратификацији Опционог протокола уз Конвенцију против тортуре и других сурових, нељудских и понижавајућих казни или поступака одређује да ће послове Националног механизма за превенцију тортуре обављати Заштитник грађана. Овај закон предвиђа и сарадњу са омбудсманима аутономних покрајина и удружењима чијим је статутом предвиђено удруживање у циљу унапређење и заштите људских права и слобода. Развијање система неопходног за вршење надзора над спровођењем закона који подразумева и укључивање искустава невладиног сектора у планирање и спровођење надзора над установама затвореног типа и који су заједнички развили ОЕБС и Заштитник грађана поздравила је и Рут Ван Ријн, шефица Одељења за владавину права и људска права у Мисији ОЕБС у Србији.

Национални механизми за превенцију тортуре су тела која врше континуирани мониторинг  местима где се налазе лица лишена слободе, пре свега полицијским станицама, установама социјалне заштите стационарног типа, психијатријским болницама и затворима, а у циљу превенције тортуре и других сурових, нехуманих и понижавајућих казни или поступака.

Учесницима округлог стола из релевантних државних органа, домаћих и међународних организација представљени су основни принципи успостављања Националног механизма за превенцију тортуре, досадашње активности Заштитника грађана у овој области, као и модели сарадње ове институције са Покрајинским омбудсманом и невладиним организацијама, а најављене су и посете више од 80 установа широм Србије у циљу успешнијег предупређивања и смањења степена тортуре у установама затвореног типа.

Извор: www.ombudsman.rs

Шта је НПМ?

Национални механизми за превенцију тортуре су тела која врше континуирани мониторинг  местима где се налазе лица лишена слободе, пре свега полицијским станицама, установама социјалне заштите стационарног типа, психијатријским болницама и затворима, а у циљу превенције тортуре и других сурових, нехуманих и понижавајућих казни или поступака.


Улога ПЗГ - омбудсмана

Покрајински омбудсман учествује у посетама мониторинг тима Националног механизма за превенцију тортуре установама на територији АП Војводине у којима су смештена лица лишена слободе и у планирању посета тим установама, сачињавању извештаја, препорука, мишљења и других аката Националног механизма за превенцију тортуре. Укључен је и у сарадњу Националног механизма за превенцију тортуре са представницима цивилног друштва, државним органима и телима, као и у другим активностима Националног механизма за превенцију тортуре.