Please select your page

Најаве

Покрајински заштитник грађана - омбудсман и Институт за криминолошка и социолошка истраживања из Београда организују, 16. и 17. новембра у Новом Саду, дводневну Међународну научну конференцију о слободи, безбедности и праву на приватност. Конференција ће се одржати у амфитеатру Ректората Универзитета у Новом Саду (др Зорана Ђинђића 1), а њено свечано отварање заказано је за четвртак, 16. новембар у 11 часова.

Позив да учествују на конференцији прихватили су професори универзитета, судије, државни омбудсмани, криминолози, политиколози, етичари, представници независних институција и новинари из тринаест земаља - Румуније, Мађарске, Хрватске, Македоније, Босне и Херцеговине, Црне Горе, Словеније, Холандије, Шпаније, Грузије, Албаније, Кине и Србије.

Током њеног свечаног отварања учесницима ће се обратити Иштван Пастор, председник Скупштине АП Војводине, Владимир Биланџић, специјални саветник у Канцеларији шефа Мисије ОЕБС-а у Србији, проф. др Душан Николић, ректор Универзитета у Новом Саду и, у име организатора, проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман.

Другог дана Конференције биће одржан и округли сто под називом „Право на приватност из угла људских права  и судске заштите” у чијем раду ће учествовати државни омбудсмани, повереници, судије, представници цивилног друштва и медија.

Пре одржавања овог скупа одштампан је и зборник радова у коме се налазе научни радови  33 аутора. Радови су подељени у две проблемске целине – „Слобода и право на безбедност” и „Право на приватност  - кривичноправни аспекти”.

Организовање конференције „Слобода, безбедност: право на приватност” подржали су Правосудна академија и Организација за европску безбедност и сарадњу – Мисија у Србији.

Додатне информације о Конференцији налазе се у наставку.

Време предвиђено за узимање изјава је од 10.30 до 11.00 часова.

Молимо медије да извештавају, а новинарке и новинаре да са собом понесу своју новинарску акредитацију.

За све информације молимо позовите 063 105 17 15.

 

Међународна научна конференција

СЛОБОДА, БЕЗБЕДНОСТ: ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ

(Право на приватност у друштвима у транзицији)

16-17. новембар 2017, Нови Сад, Србија

 

Тема под називом СЛОБОДА, БЕЗБЕДНОСТ, ПРАВО НА ПРИВАТНОСТ (или: Право на приватност у друштвима у транзицији) могла би да буду предмет различитих скупова у контексту начела владавине права и незаустављиве друштвене демократизације, са својим конституционалним, казненоправним, упоредноправним и другим аспектима, полазећи од личне слободе, безбедности и права на транспарентно информисање, али и захтевом за перманентним јачањем права сваког појединца на сопствену приватност.

Представници академске заједнице, регулативних и саморегулативних тела, омбудсман, представници правосудне заједнице и други, треба да разматрају различите аспекте међународно признатог људског права на приватност и с друге стране заштите јавног интереса као једног од најважнијих демократских принципа.

Слобода и безбедност у контексту права на приватност подразумева усвајање одговарајућих стандарда у свим земљама-чланицама СЕ, те њихову примену приликом измена и модернизовања легислативе и праксе у тој области.

На питање - како помирити право на приватност, која је загарантована сваком, и право јавности да зна, наглашавамо да је важно одредити поље преклапања јавног интереса и права на приватност. Слобода и безбедност не само друштва, већ и појединца не могу да угрожавају право на приватност. Сметња не сме да буде ни то што у овом тренутку важећи Устав не познаје хијерархију правних аката у смислу тзв. органских и других закона, па се може десити да се одредбама каснијег закона дерогирају и одредбе системског закона, што се иначе не би смело догађати. Да ли то значи да је Устав у овом делу спреман за одређене измене, да ли је потребно конституисати посебно Право на приватност у контексту слободе и безбедности, нарочито јер је реч о материји која се регулише у више различитих сфера, често на различите начине.

Ради се не само о особама које врше јавне функције, које су самим избором да се баве јавним послом заправо, пристали на то да њихов праг приватности иде ниже, а без оних свакодневних ограничења, али то не значи да не постоји део приватности који би смео бити у фокусу зарад некаквог сензационализма и угрожавања личног достојанства. Иначе, у фокусу јесте изналажење одговора на питање како повући линију између онога што представља право на приватност и онога што медији објављују у јавности, односно питање баланса између принципа који се односе на транспарентност, односно право на информације, укључујући слободу извештавања, те на тајност или поверљивост одређених података.

Реч је о питањима када је јавни интерес преовладавајући и када је оправдано нарушити нечију приватност или право на слободу и безбедност уз тачно наведена ограничења у уставном и казненом праву. Један од резултата разматрања ове теме требало би да су одговарајући закључци и препоруке којима ће бити третиран однос између јавног интереса са једне стране и слободе, безбедности и права на приватност са друге. Тема би се обрадила у подгрупама 1. казненоправна, 2. уставноправна и 3. право на приватност деце и посебно рањивих група.


фб НАЈАВА ЦИРПоступајући у оквиру својих овлашћења, а на основу усмених обраћања грађанки и грађана и сазнања из медијских написа, Покрајински заштитник грађана - омбудсман започео је са спровођењем истраживања о могућностима остваривања права грађана на здравствену заштиту из обавезног здравственог осигурања у општим болницама на територији АП Војводине.

Циљ овог истраживања је двојак. Први је да се испита у коликој мери су грађани у могућности да, у оквиру постојећег система заказивања специјалистичко-консултативних и дијагностичких прегледа за које није приписано утврђивање листе чекања, остваре своје право на ове прегледе у војвођанским општим болницама. Други циљ је да се прикупе подаци о томе у коликој мери су грађани користили своје право на обављање поменутих прегледа у приватној пракси, као и право на рефундацију трошкова ових прегледа подносећи захтев надлежној филијали Републичког фонда за здравствено осигурање.

Покрајински заштитник грађана - омбудсман стога позива грађане да у што већем броју допринесу овом истраживању и да попуне анонимни упитник који се налази на веб-страници ове институције (www.оmbudsmаnаpv.оrg). Грађани упитник могу попунити електронски путем линка са наше насловне веб-странице  или га могу преузети, одштампати и донети, односно послати редовном или електронском поштом на адресу Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана у Новом Саду (Булевар Михајла Пупина 25 или office@ombudsmanapv.org).

По завршетку истраживања, Покрајински заштитник грађана - омбудсман ће објавити његове резултате, а надлежним органима управе и установама упутити препоруке за унапређење стања у вези са овим аспектом пружања здравствене заштите грађанима.

 

Банер електронски - линк
преузми документ линк

Покрајински заштитник грађана – омбудсман ће у петак, 20. новембра 2015. године са почетком у 11 часова у Скупштини АП Војводине организоватиконференцију „Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа”. Овом конференцијом завршава се истоимени пројекат реализован уз подршку Агенције Уједињених нација за оснаживање жена (УН Wомен).

Конференцију ће у име институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана отворити Даница Тодоров, заменица за равноправност полова, док ће у име УН Wомен присутне поздравити Милана Рикановић. Помоћник начелника Сектора за ванредне ситуације у Министарству унутрашњих послова Иван Барас говориће о законодавним променама и сарадњи са локалним самоуправама, а биће речи и о искуствима Покрајинског штаба за ванредне ситуације. На крају конференције биће представљени резултати и активности пројекта „Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа”, као и активности на увођењу родне перспективе у управљање ризицима у Граду Панчеву.

Пројекат „Родна равноправност и смањење ризика од катастрофа” реализован је с циљем повећања знања и капацитета локалних самоуправа и удружења грађана (пре свега женских организација цивилног друштва и удружења жена) за укључивање родне перспективе у документа и програме који се односе на ванредне ситуације и на одрживи развој уопште.

Молимо медије да извештавају.

Време предвиђено за узимање изјава је од 10.30 до 11.00 часова или по завршетку Конференције у 13 часова.

За све додатне информације молимо позовите 063 105 17 15 или 062 205 895.


Покрајински заштитник грађана – омбудсман ће уз подршку Мисије ОЕБС-а у Србији у уторак, 8. децембра са почетком у 10 часова у сали 1 Скупштине АП Војводине одржати панел под називом Неинформисаност као препрека остваривању и заштити људских права”.

Панел се организује у сусрет 10. децембру, Међународном дану људских права са циљем да се стручној и широј јавности укаже на проблеме у функционисању институционалних система остваривања људских права. На панелу ће бити представљено осам истраживања која је Покрајински заштитник грађана - омбудсман спровео током 2015. године. Резултати и препоруке истраживања односе се на рад образовних и установа социјалне и здравствене заштите, органе управе на покрајинском нивоу и јединице локалне самоуправе, као и на националне савете националних мањина.

Истраживања ће бити представљена након уводног обраћања покрајинске заштитнице грађана - омбудсманке Анико Мушкиња Хајнрих, а представници око 40 установа и органа управе на које се њихови резултати односе имаће потом прилике да, заједно са заменицама изаменицима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, учествују у дискусијама о најефикаснијим начинима за извршавање препорука ових истраживања. 

Програм панела са називима истраживања која ће бити представљена на панелу налази се у прилогу најаве.

Молимо медије да извештавају.

Време предвиђено за давање изјава је од 9.30 до 10.00 часова, или после закључних разматрања  у 13.45 часова.

Додатне информације: 063 106 01 57 или 062 205 895.

Преузмите документа:
Download this file (Агенда 1 ПО ОЕБС лого 3.pdf)Програм панела207 kB

Покрајински заштитник грађана - омбудсман и Комора извршитеља Србије одржаће данас, 19. маја 2015. године у 13 часова конференцију за медије у седишту Покрајинског омбудсмана (Булевар М. Пупина 25).

Медијима ће се овом приликом обратити Анико Мушкиња Хајнрих, покрајинска заштитница грађана - омбудсманка и Александра Трешњев, председница Коморе извршитеља Србије.

На конференцији за медије јавности ће бити указано на то како да извршни дужници, односно грађани и грађанке којима је наложена принудна наплата дуговања могу да заштите и остваре своја права у складу са законом.

Повод за ову конференцију је поступање Покрајинског омбудсмана у случају када је извршитељ надлежној филијали Републичког фонда за ПИО наложиоспровођење извршења пленидбом 2/3 пензије подноситељке притужбе, старије особе која прима инвалидску пензију у износу од 11.701,40 динара. 

Молимо медије да извештавају.

Додатне информације на 063 105 17 15

 


Последње најаве


Најчитаније вести


Медијски кутак