Please select your page

Контакт

Република Србија
Аутономна Покрајина Војводина
Покрајински заштитник грађана - омбудсман

Булевар Михајла Пупина 25
21 000 Нови Сад
имејл: office@ombudsmanapv.org
веб: www.ombudsmanapv.org

Тел/фаx:
021/487-41-44
021/557-727

Додатни број

Увели смо још један број за пријаву повреде људских права!

Уколико ко су фиксни бројеви телефона заузети, позовите наш мобилни број телефона 062/88-48-735, оставите Ваше податке и наши сарадници ће Вас позвати у најкраћем могућем року.

Молимо Вас да овај број користите искључиво за пријаву повреде људских права! Информације о постојећим предметима и даље можете добити искључиво путем бројева 021/487-41-44 и 021/557-727.


Лице одговорно за одржавање интернет презентације: Ален Шајфар, Виши сарадник за послове информатике, Тел: 021/487-41-44, e-mail: alen.sajfar@vojvodina.gov.rs