Please select your page

Коментари на нацрте закона

доцументПокрајински заштитник грађана - омбудсман као независан и самосталан орган који се стара о заштити и унапређењу људских права и слобода сваког лица зајемчен их Уставом, потврђеним и објављеним међународним уговорима о људским правима, општеприхваћеним правилима међународног права, законом и прописима Аутономне Покрајине Војводине, учествује у јавним расправама приликом доношења закона којима се уређује област људских и мањинских права. Овде можете прочитати достављене примедбе, предлоге и сугестије на текстове нацрта аката, упућене предлагачима.

Наслов Датум креирања Погоци
Коментар на Модел Закона о родном идентитету 19 Фебруар 2016 Хитс: 589
Коментари на Нацрт Закона о финансијској подршци породици са децом 22 Јануар 2016 Хитс: 865
Мишљења и предлози на Нацрт закона о становању и одржавању зграда 03 Децембар 2015 Хитс: 1376
Коментари на Нацрт Закона о смањењу ризика од елементарних и других непогода и управљању ванредним ситуацијама 13 Новембар 2015 Хитс: 1811
Прилог јавној расправи о Нацрту закона о бесплатној правној помоћи 13 Јануар 2014 Хитс: 736
Примедбе, предлози и сугестије на Нацрт закона о изменама и допунама Закона о националним саветима националних мањина 02 Децембар 2013 Хитс: 1631
Покрајински омбудсман о нацртима закона о заштити права пацијената и заштити особа са менталним сметњама 30 Новембар 2012 Хитс: 2275
Мишљења и предлози на Нацрт Закона о враћању одузете имовине и обештећењу 22 Август 2011 Хитс: 1642