Please select your page

Представнице Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Анико Ширкова, заменица и Јагода Вјештица, виша саветница, посетиле су данас Окружни затвор у Зрењанину.

Посета је реализована у оквиру редовних активности Националног механизма за превенцију тортуре. Током трајања посете, чланови тима су се упознали са смештајним условима, третманом, безбедношћу, здравственом и правном заштитом затвореника, као и њиховим активностима.

Ово је прва посета Националног механизма за превенцију тортуре Окружном затвору у Зрењанину. Посета је почела разговором са руководством затвора, а завршила се изношењем опсервација чланова тима о уоченим недостацима и предлозима како да се уочени недостаци ефикасно отклоне. 


Фото

 Амбасадор Андреа Орицио, шеф Мисије ОЕБС-а у Србији, разговарао је данас у Новом Саду са проф. др Зораном Павловићем, покрајинским заштитником грађана – омбудсманом.

Проф. Павловић је упознао амбасадора Орициа са радом Покрајинског омбудсмана, као и плановима институције у наредном периоду. На састанку је договорено да се успешна сарадња Покрајинског заштитника грађана и Мисије ОЕБС-а у Србији, ојача и у области образовања у сфери људскиха права.


Данас је у Новом Саду, у просторијама Покрајинског омбудсмана, потписан Споразум о научно- техничкој сарадњи Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана и Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду.

Споразум је закључен у циљу остваривања сарадње две институције у области научно-образовне делатности. Сарадња ће се одвијати преко заједничких наступа приликом аплицирања и реализације пројеката, организовања стручне праксе за студенте Природно-математичког Факултета, организовања заједничких научно-стручних конференција, издавачке делатности и наступа на конференцијама и другим скуповима на којима ће се презентовати заједнички резултати.

Споразум о научно-техничкој сарадњи су потписали проф. др Милица Павков Хрвојевић, у име Природно математичког факултета и проф. др Зоран С. Павловић, у име Покрајинског заштитника грађана- омбудсмана.

Споразум ступа на снагу даном потписивања.


Покрајински омбудсман у Врбасу - фото

Покрајински заштитник грађана – омбудсман посетом Општини Врбас наставио је са обиласцима локалних самоуправа у којима није установљен локални омбудсман са циљем да се подстакне оснивање ове институције и стекне увид у стање људских и у мери у којој је то могуће допринесе унапређењу њихове заштите.

Покрајински омбудсман проф. др Зоран Павловић поздравио је присутне представнике локалне самоуправе, дома здравља, опште болнице, центра за социјални рад и полицијске станице и указао на значај оснивања институције локалног омбудсмана, како у Врбасу тако и у другим локалним самоуправама у АП Војводини у којима она није установљена, а потребно је како би сви грађани и грађанке покрајине имали једнаке институционалне могућности заштите својих права.

По речима саветника председника општине Предрага Ројевића идеја Покрајинског заштитника грађана о формирању институције локалног омбудсмана је подстицајна и већ је разматрана могућност њеног увођења у систем локалне самоуправе. Остало је отворено питање да ли ће ове активности бити спроведене самостално или у сарадњи са суседним општинама.  

У разговору је пажња учесника била је фокусирана на проблеме у вези са пружањем бесплатне правне помоћи, пружањем здравствене заштите и заштитом права пацијената, остваривањем права националних мањина посебно везано за службену употребу језика и писма националних мањина. Такође, пажња је била посвећена питањима остваривања права детета и ученика на личног пратиоца, права особа са инвалидитетом, избеглих и расељених лица, те поступању и сарадњи надлежних институција у случајевима насиља у породици.

Поред покрајинског омбудсмана, у разговору су учествовали и његови заменици Анико Ширкова, Јанош Орос и Снежана Кнежевић.


фотоПокрајински заштитник грађана – омбудсман је јуче у Новом Саду одржао састанак са представницима омладинских организација са територије Града Новог Сада и околине. Састанак је одржан са циљем да се Покрајински омбудсман упозна са радом омладинских организација, са проблемима са којима се млади суочавају, а млади су имали прилику да се упознају са улогом и овлашћењима институције Омбудсмана, након чега су уследили и предлози могућих сарадњи.

Јучерашњи састанак у Новом Саду је био први у низу састанака који ће Покрајински заштитник грађана огранизовати у АП Војводини. Следећи састанци се планирају у септембру у Сомбору, Вршцу и Кикинди. Након успостављања сарадње институције Омбудсмана и младих, планира се спровођење истраживања о питањима која су од значаја за унапређење положаја младих на територији АП Војводине. Истраживање би се спровело уз помоћ омладинских организација, а на основу добијених резултата добиле би се важне информације о потребама младих, на основу чега би се могле креирати смернице за даљи рад и активности на локалном нивоу.

Након ових активности у 2018. години, наредне 2019. године у којој Град Нови Сад носи титулу Омладинске престонице Европе, планира се једнодневна конференција која би била посвећена резултатима рада Омбудсмана и младих.

Састанку су, поред проф. др Зорана Павловића, покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, заменика за права детета Милана Дакића и сарадника, присуствовали представници следећих омладинских организација: НАПОР, ЦЗОР, Центар за регенеративну одрживост градова – ЦеРОГ, Канцеларија за младе Општине Бечеј, Инцијатива ромских студенткиња, Новосадски омладински форум, Канцеларија за младе Града Новог Сада, Бест Нови Сад, Удружење младих новосадских интелектуалаца, Удружење Превент, Удружење Ремикс и Покрет горана Војводине.