Please select your page

Представници Експертске мисије Европске комисије састали су се јуче у Новом Саду са проф. др Зораном Павловићем, покрајинским заштитником грађана - омбудсманом и  заменицом за заштиту права националнх мањина Евом Вукашиновић. Тема састанка било је спровођење Акционог плана за остваривање права националних мањина у оквиру преговора о приступању Републике Србије Европској унији, са посебним освртом на део Поглавља 23 који се односи на заштиту културних права и права мањина.

Професор Павловић упознао је чланове Експертске мисије са постојећим и планираним активностима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана у области заштите права националних мањина, истичући да ће оне током 2017. године бити усмерене на продукцију за децу на језицима националних мањина непрофитног карактера и учешће жена у националним саветима националних мањина. Посебну активност представљаће праћење законодавних процеса у вези са израдом измена и допуна закона којима се регулишу права припадника националних мањина у Републици Србији. 


Посете Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана националним саветима националних мањина са седиштем на територији АП Војводине настављене су прошлог петка у Руском Крстуру, Кули и Врбасу. Проф др. Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман и заменица покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за заштиту права националних мањина Ева Вукашиновић разговарали су се председницима и представницима Националних савета русинске, украјинске и црногорске националне мањине.

Са Националним саветима је и овог пута договорено да ће Покрајинском омбудсману бити достављени предлози за будућу сарадњу, а посебна пажња у наредном периоду биће посвећена учешћу жена у националним саветима, продукцији за децу на језицима националних мањина непрофитног карактера, као и организацији округлих столова о темама релевантним за област заштите права националних мањина.

Посете националним саветима, које ће бити настављене и у наредном периоду, организују се како би се, на основу досадашњих искустава, размотриле нове могућности унапређења њиховог рада уз подршку институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана.


Покрајински заштитник грађана – омбудсман закључио је данас у Новом Саду Споразум о сарадњи са новосадском регионалном подружницом Секције Интернационалне полицијске асоцијације - ИПА у Србији.

Размотривши прве кораке ка остваривању будуће сарадње, усмерене преваснодно ка едукативним, научно-истраживачким и другим активностима обе стране постписице, а које ће допринети афирмацији људских права и унапређењу њихове заштите, споразум су потписали проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман и мр Милорад Петковић, председник ИПА Регије у Новом Саду и генерални секретар ИПА Србије. 

Међународно полицијско удружење (IPA - International Police Association) је струковна организација полицајаца основана 1950. године и која окупља готово 420.000 чланова у 68 земаља света. ИПА је заснована на принципима чије темеље чине одредбе Универзалне декларације о људским правима, а на темељу својих циљева регистрована је и при Савету Европе и УН са саветодавним статусом као међународна организација.


Национални савет немачке националне мањинеПокрајински заштитник грађана - омбудсман, проф др. Зоран Павловић, започео је ове недеље низ посета националним саветима националних мањина са седиштем на територији АП Војводине.

Имајући у виду надлежности институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана у области заштите права националних мањина, током ових посета професор Павловић ће се упознати са досадашњим радом националних савета у Војводини и са њиховим представницима размотрити могућности будуће сарадње, као и начине на које би институција на чијем је челу могла да допринесе њиховом раду.

Током протекле недеље професор Павловић и заменица покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за заштиту права националних мањина Ева Вукашиновић посетили су Националне савете немачке, буњевачке, хрватске и мађарске националне мањине са седиштем у Суботици, а данас и Национални савет чешке и македонске националне мањине у Белој Цркви, односно Панчеву.

Приликом протеклих посета националним саветима са њиховим председницима договорено да ће Покрајинском омбудсману бити достављени предлози за наставак и евентуално проширење досадашње сарадње, која је оцењена као успешна и корисна. Посебна питања и активности којима ће у наредном периоду бити посвећена пажња су продукција за децу на језицима националних мањина непрофитног карактера, учешће жена у националним саветима и организација округлих столова људским правима и правима националних мањина.


„Сурфуј и не брини” била је тема јучерашњег сусрета тридесетак ученика шестог разреда Основне школе „Иво Лола Рибар” из Новог Сада са представницима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана у Информационом кутку Европске уније у Новом Саду (ЕУИП НС), а поводом Дана безбедног интернета. Дан безбедног интернета је међународна иницијатива подржана од стране Европске Уније и обележава се свакегодине првог уторка у фебруару.

Институцију Покрајинског омбудсманаи публикацију „Експлоатација деце на интернету” ученицима је представила Анкица Драгин, једна од ауторки истраживања насталог у оквиру пројекта „Превенција експлоатације деце у Југоисточној Европи” реализованог још 2013. године, првог те врсте у нашој земљи. Посебну страницу на сајту Покрајинског омбудсмана посвећену безбедном интернету за децу представио је сарадник ове институције Ален Шајфар задужен за информационе и комуникационе технологије. На пријемчив и сликовит начин тинејџерима су предочени основни начини безбедног коришћења интернета, као и последице неодговорног и непромишљеног комуницирања путем друштвених мрежа и постављања непримерених садржаја на њих. Питања ученика у вези са конкретним недоумицама приликом приступања разним садржајима на интернету и њиховог коришћења указују на то да је тема истраживања „Експлоатација деце на интернету” све актуелнија у њиховој међусобној, вршњачкој комуникацији, али и у разговорима са родитељима и наставницима, као и да је ниво знања деце о томе са којим опасностима се могу срести приликом коришћења интернета виши у односу на време спровођења овог истраживања.

Присутним одраслима, нарочито наставницима који су дошли у пратњи деце, предочено је да сајт Покрајинског омбудсмана „Безбедан интернет за безбедну децу”, између осталог, садржи информације и упутства намењена и родитељима и наставницима, као и на то да је    

Влада Републике Србије у јуну 2016. године донела Уредбу о безбедности и заштити деце при коришћењу информационо-комуникационих технологија, којом супрописане превентивне мере за безбедност и заштиту деце на интеренету. Две основне мере предвиђене овом Уредбом сагласне су појединим препорукама истраживања Покрајинског омбудсмана „Експлоатација деце на интернету” и подразумевају првенствено информисање и и едукацију деце, родитеља и наставника, као и успостављањејединственог места за пружање савета и пријем пријава у вези безбедности деце на интернету при Министарству трговине, туризма и телекомуникација.