Please select your page

Положај особа са менталним сметњама које су затворене у институције био је тема београдске конференције Мреже Националних механизама за превенцију тортуре (НПМ) земаља југоситочне Европе, а на којој је током претходна два дана учествовао проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман са саветницима.  

По речима организатора, у чије име се на отварању конфереције учесницима обратио вршилац функције заштитника грађана Милош Јанковић, особе са менталним сметњама које су затворене у институције налазе се у тешком и неповољном положају и представљају једну од најрањивијих група грађана Републике Србије.

Најчешћи проблеми у поступању према овим грађанима су необученост полицијских службеника за поступање према њима, као и питање шта радити са починиоцима кривичних дела који су неспособни за расуђивање. Уз то, велики број особа са менталним сметњама борави и у затворима, у којима не постоје адекватни услови за њихов смештај. Питање обавезног психијатријског лечења ових особа и даље је нерешено.

Питање добровољности пристанка грађана са менталним сметњама на смештање у институције још увек је један од највећих етичких изазова у поступању надлежних органа, као и прописно спровођење мера физичког спутавања и изолације пацијената, које се, иако оправдане и примењене у њиховом најбољем интересу, неретко спроводе на арбитреран, па чак и неправилан начин. Због свега овога потребан је дијалог с надлежним органима који би резултираодругачијим приступом особама са менталним сметњама.

О поступању према особама са менталним сметњама која су лишене слободе од стране полиције, у затворима и током извршења мера безбедности, као и о поступању према њима у психијатријским болницама и установама социјалне заштите говорили су омбудсмани и руководиоци Националних механизама за превенцију тортуре из региона и земаља југоисточне Европе, као и специјалисти за психијатрију и судску медицину.

Извор: www.zastitnik.rs


Обука посланика, Скупштина АПВ„Право на добру управу данас подразумева да јавна управа - органи, односно установе које врше јавна овлашћења -нису искључиво инструменти власти, негопре свега сервис грађана. У том смислу,право на добру управу представља један од стандарда демократских вредности у поступању ограна управе. Добра управане подразумева само проналажење и поштовање најбољих законских решења, већ и стандарде поступања који у највећој мери уважавају достојанство и интегритет грађана.”

Овим речима је проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман, јуче у Скупштини АП Војводине отворио семинар о људским правима, а који је за њене посланике организовала институција на чијем је челу, уз подршку међународног партнера. Наводећи начела којима добра управа треба да се руководи у свом раду, као разлоге зашто је за органе извршне и законодавне власти важно постојање институције заштитника грађана, проф. Павловић је истакао и следеће:

„Праћење примене ових начелаграђанима гарантује одређени ниво и квалитет рада органа управе, односно извршне власти. У досадашњем раду Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана забележени су примери одступања од ових начела и лошег поступања органа јавне управе. Препоруке Омбудсмана у том смислу представљају коректив оваквом поступању и омогућавају то да се лоши обрасци рада управе промене.”

Отварању и уводном делу семинара присуствовали су и председник Скуптшине АП Војводине Иштван Пастор, као и потпредседник Иван Стијеповић. Уз међународне стандарде и домаће прописе у области људских права релевантне за њихов рад, четрдесетак посланица и посланика је, путем разматрања примера из праксе Покрајинског заштитникаграђана - омбудсмана, током семинара подробније упознато са надлежностима ове институције, њеним поступањем, као и начинима на које она доприноси унапређењу стања људских права у АП Војводини.

Уз проф. Павловића, заменицу покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за заштиту права националних мањина Еву Вукашиновић, као саветнице и саветнике у овој институцији за права детета, родну равноправност и опште надлежности, који су водили рад у малим групама, представници међународног партнера одржали су предавања о праву људских права, њиховом историјату, структури и изворима, као и о специфичностима заштите права припадника ромске заједнице.

Дискусија на крају семинара потврдила је оправданост његове сврхе - упознавања покрајинских посланика са начелима људских права и важношћу њиховог унапређења у контексту рада органа управе. Посланици су изразили жељу да се овакви семинари, усмерени на још специфичнија питања у области људских права, редовно организују. Осим задовољства стеченим знањем и увидима у специфичности бављења институционалном заштитом људских права, посланици су исказали спремност да убудуће активније разматрају и указују на питања од значаја за унапређење људских права, како на нивоу јединица локалне самоуправе, тако и у Скупштини АП Војводине.

Обука посланика, Скупштина АПВОбука посланика, заједничка фотографија


Покрајински заштитник грађана - омбудсман проф. др Зоран Павловић и самостални саветник Милан Дакић учествовали су прошлог петка на 13. Међународном научном скупу „Мајско саветовање”, у организацији Правног факултета у Крагујевцу.

Рефератом о карактеристикама нормативног уређења услуге даљинског грејања у Републици Србији и остваривању и заштити права крајњих купаца учесницима конференције је у оквиру централне теме скупа „Услуге и одговорност“ представљен је рад институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана.

Учесницима скупа пренета су и петнаестогодишња искуства Покрајинског омбудсмана у поступцима по притужбама грађана, као и у истраживању релевантних питања која се односе на ову делатност од општег интереса. Током излагања наглашено је и да од законитог, правичног и ефикасног поступања институције омбудсмана неретко зависи остваривање  есенцијалних потреба грађана, а које се подмирују из корпуса услуга чију доступност налажу општеприхваћени цивилизацијски стандарди људског достојанства.


Ученице четвртог разреда О.Ш. „Жарко Зрењанин” које уређују дечји лист „Мали Наполеон” посетиле су јуче са својом учитељицом институцију Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана.

Након што их је поздравио проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман, ученице су имале прилику да учествују у једној од радионица о правима детета, које саветнице у овој институцији које се баве овом облашћу људских права иначе спроводе са основнцима њиховог узраста широм Војводине. Посебан део радионице био је посвећен раду Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана.

Осим као инспирацију за следећи број њиховог листа, редакција „Малог Наполеона” искористила је ову прилику да представи свој досадашњи рад, будући да је једна од тема којима се Покрајински омбудсман ове године бави и дечја продукција непрофитног карактера у АП Војводини.


Друга група студенткиња и студената Правног факултета Универзитета у Новом Саду, која ће овог семестра практичну наставу у оквиру предмета Управно право реализовати у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману започела је данас свој петодневни боравак у овој институцији.

Студенте је примио проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман, који их је, након поздравне речи, укратко упознао и са програмом њихове практичне наставе. Током ове недеље студенти ће се упознати са надлежностима и делокругом рада, као и правним оквиром поступања институције која им је ове недеље домаћин. Упознајући се са поступком по притужбама грађана и грађанки, присуствујући раду стручне службе са странкама и анализирајући одабране случајеве, односно предемете по којима је Покрајински заштитник грађана - омбудсман поступао, студенти ће уједно стећи нова и проверити своја теоријска и практична сазнања из наставних предмета са Катедре за јавно право.

Програм практичне наставе у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману за студенте Правног факултета у Новом Саду спроводи се на основу Протокола о сарадњи закљученог 2013. године, а праксу сваке школске године похађа по двадесет студената треће године овог факултета.