Please select your page

Своју једнонедељну праксу у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману данас су започели студенти и студенткиње Правног факултета за привреду и правосуђе, Универзитета „Привредна академија” у Новом Саду.

Након што их је по доласку поздравио проф. Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман, студенти су се упознали са заменицима омбудсмана и запосленима у стручној служби институције, са којима су разговарали о надлежностима и начину рада институције. Како је професор Павловић истакао, овакав вид сарадње са факултетима требало би да унапреди степен повезивања теоријског знања студената са његовом применом у стварним ситуацијама, а која налаже креативно размишљање, дипломатичност, истрајност у поступању, као и суштинско разумевање начина и механизама кршења људских права, али и њихове заштите.

Студенти ће се наредних дана, уз подршку запослених у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману, бавити разматрањем карактеристичних и правно најзанимљивијих притужби грађана у областима општих надлежности институције, заштите права детета, националних мањина и родне равноправности, као и другим аспектима рада институције, у које спадају сарадња са другим институцијама, међународним и домаћим организацијама, односи са јавношћу, научно-истраживачка и издавачка делатност.


Покрајински заштитник грађана – омбудсман проф. др Зоран Павловић посетио је данас Свратиште за децу и младе у Новом Саду ради разматрања могућности за пружање подршке Свратишту и унапређење његовог рада. Посета је реализована у оквиру овлашћења институције да надгледа и прати примену међународних уговора, стандарда и прописа из области људских права и на основу прикупљених информација предлаже мере за побољшање стања у области заштите и унапређења људских права.

Координаторка Свратишта, Далиборка Батрнек Антонић упознала је покрајинског омбудсмана с активностима, условима рада и ресурсима којима Свратиште располаже, указујући на потребу за обезбеђивањем додатних људских ресурса и унапређења безбедности деце, младих и особља у објекту Свратишта.

На састанку је договорено да ће Покрајински заштитник грађана – омбудсман бити спона између факултета са којима је закључио споразум о сарадњи и Свратишта са циљем да студенти део стручне праксе обављају у Свратишту и тиме помогну у његовом раду.

Свратиште у Новом Саду основано је као удружење грађана 2010. године, а од фебруара 2015. године је део Програма унапређења социјалне заштите Града Новог Сада и чиме је постало део новосадског Центра за социјални рад. Свратиште има за циљ да спречи и смањи негативне последице које деца трпе због начина живота на који су принуђена, те да им, осим хране и услова за одржавање личне хигијене, пружи подршку у активном укључивању у образовни систем, основну медицинску помоћ, психо-социјалну подршку и доступност других услуга социјалне заштите и услуга у заједници.


Факултет за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић” и Покрајински заштитник грађана - омбудсман већ годинама успешно сарађују у области едукације студената овог факултета о људским правима. Међутим, имајући у виду планове ове институције након ступања на дужност новог покрајинског заштитника грађана - омбудсмана у децембру прошле године, на састанку одржаном прошле седмице закључено је да су се створиле нове могућности за сарадњу у области научно-истраживачке и издавачке делатности. 

Проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман и проф др Мирјана Францешко, декан Факултета за правне и пословне студије „Др Лазар Вркатић” размотрили су том приликом могућности укључивања студената права, психологије и енглеског језика у активности Покрајинског омбудсмана у виду практичне наставе коју би студенти обављали у разним одељењима ове институције. Очекује се да ће овакав вид сарадње допринети повезивању теоријског знања студената са његовом применом у конкретним, али ипак несвакидашњим животним ситуацијама у окружењу које, како је искуство показало, захтева пре свега креативност, размишљање изван задатих оквира и посвећеност хуманистичким вредностима. 

Прва група од пет студената права са овог факултета свој програм практичне наставе започела је данас. Студенте је, као и раније, по њиховом доласку поздравио професор Павловић, док ће током наредних дана имати прилику да се упознају са надлежношћу и начином рада институције. Уз то, студенти ће са саветницама и саветницима који посупају по притужбама грађана размотрити најзанимљивије предмете у областима општих надлежности, заштите права детета, националних мањина и родне равноправности, као и да се стекну увид у друге аспекте рада институције Покрјаинског заштитника грађана - омбудсмана, попут сарадње са другим институцијама, међународним и домаћим организацијама, односе са јавношћу и научно-истраживачку и издавачку делатност.


Поводом обележавања Међународног дана жена, јуче је у Врбасу одржана трибина „Положај жена у друштву: дан после – проблеми и достигнућа” у организацији Завода за равноправност полова. На трибини су говориле представнице и представници родних механизама са покрајинског и локалног нивоа, укључујући и институцију Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, који су присутне информисали о мерама и активностима које спроводе у области родне равноправности.

Присутнима се на почетку обратила директорка Завода за равноправност полова Диана Миловић, која је изјавила је да је догађај организован 9. марта, дан након обележавања 8. марта, како би се симболично поручило да борба за женска људска права и траје и другим данима у години и да су ова права тековина за коју се треба и вреди борити. „Наша мисија јесте да континуирано радимо на информисању жена о њиховим правима, да их економски оснажујемо и едукујемо“, нагласила је Миловић.

Покрајински заштитник грађана, проф. др Зоран Павловић рекао је да је задатак институција да заштите грађане и грађанке, да утичу на развој социјалне правде, на правилан економски развој, једнаке могућности, као и на права и вештине жена и мушкараца на добробит заједнице. 
„Будући да највећи број притужби жена долази из области радних односа, наша институција ће покренути иницијативу за променом одређених законских одредби у сфери рада, као, на пример, увођење парт-тајм радног времена које би у знатној мери женама олакшало оранизацију времена и живота,” рекао је професор Павловић.

Помоћница за демографију и равноправност полова Светлана Селаковић у надлежном Покрајинском секретаријату подсетила је на то да се данас женски рад код куће и даље подразумева и недовољно вреднује.
„Жена, након свог основног посла, код куће ради још додатних 5,5 сати потпуно бесплатно, док статистика каже да мушкарци раде само 2,5 сата и то само ако је у питању физички рад на селу. Женама је неопходна помоћ и подршка и у овом домену, ако их желимо више на јавним функцијама”, навела је помоћница Селаковић.

У име Општине Врбас, као суорганизатора трибине, пристунима се обратила и Марјана Мараш,народна посланица и председница локалне Комисије за праћење остваривања родне равноправности.

Трибина је одржана пред пуном салом на којој је било присутно око 100 жена и мушкараца, чланица женских удружења, представника институција здравствене и социјалне заштите, као и медија.

Извор: Завод за равноправност полова


Јучерашња посета Дому за старе у Кули прва је у низу посета институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана геронтолошким центрима и домовима за старе на територији АП Војводине планираних у 2017. години. Као и ранијих година, основни циљ ових посета је праћење људских права у социјалним установама за смештај старијих особа основаних како од стране АП Војводине, тако и физичких лица. Посебна пажња биће посвећена организовању пружања услуга здравствене заштите у овим установама, као и прикупљање података о лицима лишеним пословне способности која бораве у њима.

Дом за старе у Кули је покрајинска установа основана 1988.године. Објекат се налази у центру насељеног места, због чега нема сопствено двориште. Међутим, будући да је овај Дом установа отвореног типа, корисници у шетњу излазе у оближњи парк, што је позитивна околност са аспекта њихове социјализације и интеракције са локалном заједницом.

У Дому борави укупно 85 корисника, од којих 23 борави у радној јединициу Руском Крстуру. Дом има и стационарно одељење, за које је заинтересованост већа него за остале делове дома, а корисници углавном долазе из Куле и из околних општина.  

Захтев за лиценцирање Дома предат је у мају 2016.године и тренутно се чека решење надлежног министартсва. Систематизацијом радних места предвиђено је да Дом има 46 запоселних, а тренутно није попуњено место неговатељице, кувара и шефа рачуноводства, упркос томе што је потреба за овим запосленима велика.  

На основу уговора о допунском раду и уз одобрење Дома здравља у Кули, у амбуланти Дома за старе раде лекар опште праксе, физијатар инеуропсихијатар, чија зарада по основу рада у овој установи се исплаћује на основу уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање. С обзиром на профил корисника, Дому је потребан и специјалиста интерне медицине. Две медицинске сестре и главна сестра у овој установи раде пуно радновреме.

Документације о корисницима Дома води се уредно и у складу са прописима. Само један корисник делимично је лишен пословне способности, а увидом у документацију у његовом картону утврђено је да о овој чињеници постоји одговарајући доказ, односно документ.    

Корисници Дома воде веома активан културни живот. За њих се у Дому организују приредбе, одласци у биоскоп ипозориште, као и раднатерапија. Осим што су корисници укључени у живот локалне заједнице, Дом остварује сарадњуса другим сличним установама, а редовно га посећују и децаиз вртића и основнешколе.

Посете геронтолошким центрима и домовима за старе на територији АП Војводине релизоваће тим Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана који чине заменица Анико Ширкова, виша саветница Јагода Вјештица и приправник-волонтер Стефан Тодоровић. Планирано је да се до новембра ове године посете све социјалне установе за смештај старијих особа, а закључци и препоруке у вези са овим посетама биће обједињени у годишњем извештају институције за 2017. годину.