Please select your page

Вести

фб НАЈАВА ЦИР

Покрајински заштитник грађана – омбудсман у сарадњи са Центром за истраживање етницитета из Београда организује округли сто посвећен делотворном учешћу националних мањина у раду органа јавне власти и јавних служби, настојећи да допринесе сагледавању стања у овој области.

Округли сто се остварује у вези са пројектом који спроводе Центар за истраживање етницитета, Координација националних савета националних мањина и Министарство државне управе и локалне самоуправе, чији је циљ утврђивање предлога одрживих решења за унапређење заступљености националних мањина у јавном сектору.

Присутнима ће се обратити Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман, Горан Башић из Центра за истраживање етницитета, Иван Бошњак, државни секретар и Јене Хајнал, председник Националног савета мађарске националне мањине.

Округли сто ће се одржати у петак, 23. фебруара 2018. године са почетком у 11.00 сати у згради Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана (Булевар Михајла Пупина 25, сала на IV спрату).

Позивамо средства јавног информисања да извештавају! Изјаве за медије ће се давати пре почетка скупа.


фб ВЕСТ ЦИР

Јанош Орос и Милан Дакић, заменици Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права националних мањина и права детета, посетили су данас Сонту, етнички мештовито насеље у општини Апатин.

У Сонти живе припадници неколико националних заједница – Срби, Мађари, Румуни, Роми, Југословени, Немци и припадници хрватске заједнице, која је и најбројнија. Посетом Сонти, представници покрајинског омбудсмана су желели да се упознају са стањем људских права у овој заједници и у разговору са представницима месне самоуправе и основне школе „Иван Горан Ковачић“ стекну што потпунији увид у остваривање мањинских права, права детета, равноправности , вишејезичности и мулиткултуралности. Драган Радојевић, секретар Месне заједнице је истакао да упркос недавном инциденту који су неки медији предимензионирали Сонта и даље представља добар пример складног саживота и узајамног поштовања локалног становништва. У месту се велика пажња поклања неговању традиција, а богатству културног живота у великој мери доприносе сва три културно-уметничка друштва, којима су на коришћење бесплатно уступљене просторије за рад. У Сонти највећи проблем представља незапосленост, одлазак мештана на сезонски рад у иностранство или њихово трајно исељавање, што је довело да значајног смањења броја становништва.

Директор школе Звонко Тадијин упознао је заменике да се у школи од првог до осмог разреда изводи настава хрватског језика са елементима националне културе, коју похађа 111 ученика. Школа је спремна и за организовање целокупне наставе на хрватском језику у нижим разредима, уколико се за то покаже интересовање ученика и њихових родитеља. Посебно признање овој школи припада због чињенице да је њен наставник иницијатор оснивања мреже ученичких парламената школа са територије општине Апатин, чији рад ће омбудсман са пажњом пратити и подржавати, као значајну афирмативну меру усмерену ка унапређењу права детета на партиципацију, као једног од основних начела Конвенције о правима детета.

Као део својих редовних активност, Покрајински заштитник грађана наставиће и убудуће са оваквим посетама национално мешовитим срединама.


Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана – омбудсман, уручио је данас студентима Факултета за правне и пословне студије „Лазар Вркатић“  сертификате о завршеној стручној пракси у области људских права. Током пет дана, колико је трајала пракса, запослени у институцији омбудсмана упознали су студенте са организацијом, надлежностима и радом Покрајинског заштитника грађана и омогућили им практичан рад на решавању притужби грађана.  Студенти су изразили задовољство петодневним боравком у институцији, предусретљивошћу запослених и прилици да своје теоријско знање стечено на предавањима и практично примене у раду на конкретним случајевима. 

Студенти стручну паксу у Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману обављају на основу уговора о сарадњи две институције из 2014. године.


Лого - Нови Сад чита деци

Конвенција Уједињених нација о правима детета, као највиши стандард у области заштите и унапређења права детета, уједно је и документ који заговара добробит, унапређење развоја детета, његових компетенција и независности личности. Она почива на становишту да, у циљу потпуног и складног развоја личности, дете треба да расте у породичној средини, у атмосфери среће, љубави и разумевања. Право на живот је неотуђиво право детета, а држава је дужна да у највећој могућој мери обезбеди опстанак и развој детета и предуслове за остваривање права. Ово не значи само доношење закона, развијање институција и служби за заштиту права детета, већ информисање деце, родитеља и других грађанки и грађана о правима детета, промовисање активности и стварање могућности за што квалитетније одрастање и развој сваког детета у заједници.

Нови Сад, ових дана, пример је за то како као заједница можемо преузети одговорност за бригу о деци у пружању подршке њиховој добробити и квалитетном развоју. Наиме, испред организације Новосадска мрежа за децу, са којом Покрајински заштитник грађана остварује сарадњу, покренута је иницијатива „Нови Сад чита деци“ чији је циљ подизање свести родитеља и шире јавности о значају читања са дететом.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман подржава ову иницијативу увиђајући њен значај за унапређење права детета на квалитетан развој и одрастање у стимулативном окружењу. Посебан значај иницијативе види у томе што ће различите активности у виду читања и игре са децом бити учињене доступним и деци које живе или бораве у мање стимулативним срединама, те у томе што је у активности укључено више од 25 организација, установа, институција и више од 90 волонтера. Активности ће се одвијати свакодневно током фебруара, а родитељи и јавност биће информисани о томе зашто је читање с дететом важно, како се бирају књиге и како се деца укључују у активности читања.

Будући да су истраживања показала да чак и краткотрајно свакодневно читање са дететом и то од најранијих дана, може да учини много за стимулацију његовог целокупног развоја, Покрајински заштитник грађана – омбдусман позива све родитеље, грађанке и грађане, да већ данас издвоје бар 15 минута за заједничко читање са дететом. Нека заједничко читање буде уживање и за одраслог и за дете, јер само тако оно ће код детета подстаћи развој говора и језика, комуникацијских и социјалних вештина, сазнајних способности, маште, креативног и стваралачког мишљења, самосвести, али ће допринети и стварању опуштене атмосфере, осећаја сигурности, блискости и привржености детета са оним ко му чита.


ПубликацијаДа ли просветни систем у Србији препознаје даровиту децу, да ли им и како излази у сусрет? 
 
Одговоре на ова и друга питања нуди истраживање Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана „Подршка ученицима са изузетним способностима у основним и средњим школама у АП Војводини“. 
 
Кључни истраживачки налаз гласи да постоје тешкоће у идентификовању даровитих ученика и да наставни и стручни кадар у школама није у довољној мери едукован и мотивисан да ради са таквим ученицима. 
 
Истраживање је спроведено у 231 основној и 84 средње школе у Војводини. Са интегралним истраживањем можете се упознати овде: https://goo.gl/eKZF5K