Please select your page

Вести

Проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман, учествовао је јуче на Округлом столу Форума за етничке односе и Амбасаде Републике Бугарске уприличеном поводом објављивања публикације „Мањинска политика - Подстицање интеграције у Србију”.

Публикација се бави анализом домета и препрека у остваривању Акционог плана Владе Републике Србије о остварвиању права националних мањина, а једна од ауторки текстова је и Ева Вукашиновић, заменица покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за заштиту права националних мањина.

Поред проф. Павловића, у раду округлог стола учестововао је и заменик покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за заштиту права детета Милан Дакић. Округли сто,  одржан у Аеро клубу у Београду, окупио је стручњаке из области права националних мањина и представнике Националних савета, а скуп је својим учешћем почаствовала и министарка спољних послова и потпредседница Владе Републике Бугарске Екатерина Захаријева.


Изабрана лица и запослени у Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману завршили су током прошле седмице петодневну основну обуку за посреднике - медијаторе. Обука је спроведена у складу са одредбама Закона о посредвању у решавању спорова, а по акредитованом програму Националног удружења медијатора Србије у сарадњи са београдском организацијом Партнери за демократске промене.

Похађање ове обуке део је стручног усавршавања у институцији, а усвојена знања и вештине допринеће унапређењу поступања Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана по притужбама грађана, нарочито у поступцима у којима је потребно обезбедити омогућавање остваривања и заштите права грађана пред органима извршне власти. Осим што уз договор страна у поступку обезбеђује дугорочно одржива решења, велика предност посредовања у решавању оваквих предмета у институцији Покрајинског омбудсмана је то што оно може предупредити вођење даљих, најчешће судских поступака. 

Полазнице и полазници обуке су по њеном окончању добили прописана уверења, на основу којих се могу пријавити за упис у Регистар посредника при Министарству правде Републике Србије и добијање дозволе за посредовање и у својству независних медијатора.


Скупштина АП Војводине на седници одржаној 16. јуна 2017. године изабрала је заменике Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за посебне области. За заменика за заштиту права детета изабран је Милан Дакић. За заменицу за равнорпавност полова изабрана је Снежана Кнежевић.

Милан Дакић, дипломирани правник, рођен је у Београду 08. септембра 1978. године, живи у Новом Саду. Од јуна 2010. године до јуна 2017. године запослен у Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману на радним местима стручног сарадника за међународне односе, стручног сарадника и самосталног стручног сарадника за заштиту људских права и самосталног саветника на пословима за поступање по притужбама. Учествује у раду Националног механизма за превенцију тортуре.

Снежана Кнежевић, дипломирана правница, рођена је у Сенти 19. јула 1964. године, живи у Новом Саду. Пре избора за заменицу Покрајинског заштитника грађана, вршила је функцију заменице градског јавног правобраниоца Града Новог Сада. Претходно је петнаест година била запослена у Градској управи Града Новог Сада где је обављала стручно-правне послове у Секретаријату за општу управу, Секретаријату за комуналне послове и Служби за заједничке послове Града Новог Сада. Редовна је полазница Копаоничке школе природног права и учесница бројних саветовања из области различитих грана права. Била је предавач на И ЕЛСА семинару у оквиру пројекта ''ХУМАН РИГХТС'' ''Насиље над децом'' и поседује ЕЛСА диплому за изузетан допринос пројекту предавањем на тему ''Вршњачко насиље – Алексин закон''.

Подсећамо на то да је 24. новембра 2016. године због истека мандата престала функција заменици покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за права детета Марији Кордић, а 18. јула 2016. године, из истог разлога, престала је функција заменици покрајинског заштитника грађана – омбудсмана за равноправност полова Даници Тодоров.

Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману прописано је да омбудсман има четири заменика од којих се по један бира за области: права националних мањина, права детета и равноправност полова. Заменици омбудсмана бирају се на време од шест година и исто лице може највише два пута узастопно бити бирано на ову функцију.


Снежана Кнежевић и Милан Дакић, новоизабрани заменици покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за равноправност полова, односно заштиту права детета, уведени су у дужност на данашњем састанку Колегијума институције.

Нове заменике Скупштина АП Војводине изабрала је на седници одржаној 16. јуна 2017. године, а на функцију су ступили 1. јула. Заменица Кнежевић и заменик Дакић изабрани су након што је у јулу, односно новембру 2016. године претходним заменицама, које су на овим функцијама биле два мандата, Скупштина АП Војводине констатовала престанак истих.  

Покрајинском скупштинском одлуком о Покрајинском заштитнику грађана – омбудсману прописано је да омбудсман има четири заменика, од којих се три бирају за посебне области. Уз поменуте две, за које су заменици управо изабрани, институција има и заменика за заштиту права националних мањина, као и заменика који нема одређену посебну област људских права за коју је надлежан. Заменици омбудсмана бирају се на време од шест година и исто лице може највише два пута узастопно бити бирано на ову функцију.


Данас је у Амфитеатру Правног факултета Универзитета у Новом Саду уприличена свечана додела сертификата студентима који су у току школске 2016/2017 године учествовали и успешно реализовали програм практичне наставе. Студенти су праксу обављали у правосудним органима у Новом Саду (Основном, Вишем и Апелационом суду у Новом Саду и Основном, Вишем и Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду)и у институцијама Заштитника грађана Републике Србије и Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана.

Заменица покрајинског заштитника грађана – омбудсмана Анико Ширкова уручила је сертификате студентима који су праксу обављали у овој институцији.

Уз студенте који су успешно реализовали практичну наставу, сертификати су уручени и студенитма који су успешно реализовали програм Правне клинике за борбу против трговине људима и Правне клинике за заштиту животне средине, као и студентима који су учествовали у раду Центра за симулацију суђења Правног факултета у Новом Саду.