Please select your page

Najave

fb NAJAVA CIR

Rad na zaštiti i unapređenju prava pripadnika nacionalnih manjina jedna je od ključnih oblasti rada Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana.

U želji da doprinese javnom dijalogu o aktualnim temama i pitanjima društvene integracije nacionalnih manjina, kao i da omogući razmenu saznanja i iskustava sa predstavnicima manjinskih samouprava iz susednih zemalja, Pokrajinski ombudsman će 12. i 13. aprila u Novom Sadu organizovati međunarodnu konferenciju na temu „Jezik, kultura i identitet“.

Organizovanjem konferencije, Pokrajinski ombudsman želi da ukaže na značaj i važnost očuvanja nacionalnog identiteta, naročito u višejezičnom i multikulturalnom okruženju, da utiče na povećanje kapaciteta nacionalnih saveta nacionalnih manjina, kao i da ukaže na potrebu očuvanja i negovanja kontakata sa sunarodnicima u matičnoj zemlji.

Na konferenciji će, pored domaćih, učestvovati i predstavnici manjinskih samouprava iz Hrvatske, Rumunije, Mađarske.

Rad konferencije odvijaće se u velikoj Sali skupštine AP Vojvodine.

Agendu skupa možete pogledati u prilogu.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (Agenda.pdf)Agenda konferencije321 kB

fb NAJAVA CIR

Osobe sa invaliditetom u Srbiji se suočavaju sa mnoštvom problema – ignoracijom, omalovažavanjem, diskriminacijom, nasiljem, siromaštvom, nezaposlenošću, socijalnom nevidljivošću, izolacijom i restriktivnom propisima koji otežavaju ostvarivanje njihovih obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih prava. Posvećen zaštiti i unapređenju ljudskih prava, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman organizuje okrugli sto pod nazivom „Od pacijenta ka građaninu“.

Okrugli sto će se održati u utorak, 20. marta, u Plavoj Sali Skupštine grada Novog Sada, ulica Žarka Zrenjanina 2, sa početkom u 10.00 časova.

Pored pokrajinskog ombudsmana i njegovih saradnika, na okruglom stolu će učestvovati: dr Damjan Tatić, član Komiteta UN za prava osoba sa invaliditetom, Vera Grkavac, načelnica Uprave za socijalnu i dečiju zaštitu, dr Milka Budakov, zamenica pokrajinskog sekretara za za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova, Slavica Marković, ekspertkinja iz oblasti obrazovanja osoba sa invaliditetom, Josip Vlček, predsednik koordinacionog odbora organizacija osoba sa invaliditetom grada Novog Sada, Julijana Čatalinac, iz Centra za za samostalni život osoba sa invaliditetom i Marija Parnjicki iz EHO-a, Novi Sad
Agendu okruglog stola možete pogledati u prilogu.

Budući da položaj osoba sa invaliditetom, kao i problemi u ostvarivanju njihovih prava, predstavljaju legitiman predmet interesovanja javnosti, pokrajinski zaštitnik građana poziva medije da javnost informišu o radu okruglog stola.

Vreme za davanje izjava je ograničeno na 30 minuta pre početka skupa i u tom vremenskom okviru prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski ombudsman, odgovaraće na pitanja novinara.

Preuzmite dokumenta:
Download this file (dnevni-red-20032018.pdf)Dnevni red okruglog stola186 kB

fb NAJAVA CIR

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman u saradnji sa Centrom za istraživanje etniciteta iz Beograda organizuje okrugli sto posvećen delotvornom učešću nacionalnih manjina u radu organa javne vlasti i javnih službi, nastojeći da doprinese sagledavanju stanja u ovoj oblasti.

Okrugli sto se ostvaruje u vezi sa projektom koji sprovode Centar za istraživanje etniciteta, Koordinacija nacionalnih saveta nacionalnih manjina i Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, čiji je cilj utvrđivanje predloga održivih rešenja za unapređenje zastupljenosti nacionalnih manjina u javnom sektoru.

Prisutnima će se obratiti Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, Goran Bašić iz Centra za istraživanje etniciteta, Ivan Bošnjak, državni sekretar i Jene Hajnal, predsednik Nacionalnog saveta mađarske nacionalne manjine.

Okrugli sto će se održati u petak, 23. februara 2018. godine sa početkom u 11.00 sati u zgradi Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana (Bulevar Mihajla Pupina 25, sala na IV spratu).

Pozivamo sredstva javnog informisanja da izveštavaju! Izjave za medije će se davati pre početka skupa.


fb NAJAVA CIR

Prof. dr Zoran Pavlović, pokrajinski zaštitnik građana, posetiće u ponedeljak Sentu. Sa predstavnicima lokalne samouprave, Opšte bolnice, nevladinih organizacija i Zavoda za kulturu vojvođanskih Mađara, pokrajinski ombudsman, njegovi zamenici/ce i saradnici, razgovaraće o stanju ljudskih prava u lokalnoj zajednici, kao i o ulozi i značaju lokalnog ombudsmana.

U agendi skupa, predviđeni su i razgovori o radu Saveta za rodnu ravnopravnost i Saveta za decu, zatim o pravima iz oblasti socijalne zaštite, iskustvima u radu sa osobama sa invaliditetom, ostvarivanju demografske strategije, ali i dobre uprave.

Posete lokalnim samoupravama predstavljaju redovan oblik aktivnosti pokrajinskog ombudsmana i služe sticanju što potpunijeg uvida u ostvarivanje ljudskih prava, probleme građana i funkcionisanje organa lokalne samouprave.

Pošto Zakon o lokalnoj samoupravi omogućuje, ali ne obavezuje jedinice lokalne samouprave da obrazuju lokalne ombudsmane, tu mogućnost u AP Vojvodini je od 2006. godine do danas, iskoristilo samo nekoliko lokalnih samouprava. Posetom Senti, kao i razgovorima sa predstavnicima ostalih vojvođanskih opština, pokrajinski ombudsman želi da ukaže na važnost ombudsmanske zaštite ljudskih prava i podstakne njenu institucionalizaciju i u preostalih 37. jedinica lokalne samouprave.


Pravo na zdravu životnu sredinu jedno je od osnovnih prava koje je garantovano Ustavom Republike Srbije. U ostvarivanju tog prava građani se suočavaju sa mnoštvom problema. Pristup zdravstveno ispravnoj pijaćoj vodi nije samo jedan od aktualnih problema, nego je problem koji će u decenijama koje dolaze biti sve ozbiljniji. U Srbiji je sve manje izvora zdrave pijaće vode. Proces zagađenja voda je dugotrajan i često nevidljiv, a posledice njihovog korišćenja su ozbiljne, ne samo sa zdravstvenog, nego i sa stanovišta privrednih aktivnosti. Imajući u vidu činjenicu da se jedan deo stanovnika Vojvodine suočava sa višegodišnjim problemom zdrave pijaće vode, Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman će o pravu na život u zdravoj životnoj sredini raspravljati na svom proširenom kolegijumu na kome će, pored izabranih i zaposlenih lica u Pokrajinskom ombudsmanu, učestvovati i eminentni stručnjaci koji se bave problemima voda. 

Kolegijum Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana Pravo na život u zdravoj životnoj sredini održaće se u ponedeljak, 18. decembra 2017. godine sa početkom u 10. časova, u Svečanoj sali JKP „Vode Vojvodine“, IV sprat (Novi Sad, Bulevar Mihajla Pupina 25).

 

Prošireni kolegijum Pokrajinskog zaštitnika građana-ombudsmana -

18. decembar 2017. godine, Novi Sad

 

TEMA : „Pravo na život u zdravoj životnoj sredini“

 

AGENDA

 

09.30-10.00  Okupljanje učesnika i registracija

 

10.00-10.15  UVOD

 

Pozdravna reč:                             

Pokrajinski zaštitnik građana - ombudsman  prof. dr Zoran Pavlović

Kolaž tv priloga o pijaćoj vodi u Vojvodini, Goran Pejčić RTV

                              

10.15-11.15  I SESIJA

prof. dr. Božo Dalmacija, redovni profesor PMF UNS

„Problemi i rešenja vodosnabdevanja stanovništva  u  AP Vojvodini“

prof. dr Nataša Milić, profesor Medicinskog fakulteta UNS

„Rezultati NATO projekta 2011-2014“

dr Mirjana Laban, pomoćnica sekretara, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne

sredine

„Nadležnosti i aktivnosti Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine u obezbeđivanju prava građana na zdravu životnu sredinu u APV „

11.15-11.45  PAUZA

 

11.45-13.00  II SESIJA

dr Ratko Bajčetić, ekspert za upravljanje vodama

„Planiranje i izazovi u planiranju vodnih resursa“

 

prof. dr Jelena Kiurski, profesor Fakulteta za ekonomiju i inžinjerski menadžment, UPANS

„Životni ciklus razmišljanja o uštedi vode za piće“

prof. dr. Mira Pucarević, Fakulteta za zaštitu životne sredine, EDUKONS

„Nove zagađujuće supstance u životnoj sredini“

Diskusija  i zaključci

13.00-14.00 KOKTEL

 

Molimo medije da izveštavaju o radu kolegijuma.

Vreme predviđeno za uzimanje izjava je 09.30 – 10.00.


Poslednje najave


Najčitanije vesti


Medijski kutak