Please select your page

Започет низ посета установама социјалне заштите за смештај старијих лица у Војводини

Јучерашња посета Дому за старе у Кули прва је у низу посета институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана геронтолошким центрима и домовима за старе на територији АП Војводине планираних у 2017. години. Као и ранијих година, основни циљ ових посета је праћење људских права у социјалним установама за смештај старијих особа основаних како од стране АП Војводине, тако и физичких лица. Посебна пажња биће посвећена организовању пружања услуга здравствене заштите у овим установама, као и прикупљање података о лицима лишеним пословне способности која бораве у њима.

Дом за старе у Кули је покрајинска установа основана 1988.године. Објекат се налази у центру насељеног места, због чега нема сопствено двориште. Међутим, будући да је овај Дом установа отвореног типа, корисници у шетњу излазе у оближњи парк, што је позитивна околност са аспекта њихове социјализације и интеракције са локалном заједницом.

У Дому борави укупно 85 корисника, од којих 23 борави у радној јединициу Руском Крстуру. Дом има и стационарно одељење, за које је заинтересованост већа него за остале делове дома, а корисници углавном долазе из Куле и из околних општина.  

Захтев за лиценцирање Дома предат је у мају 2016.године и тренутно се чека решење надлежног министартсва. Систематизацијом радних места предвиђено је да Дом има 46 запоселних, а тренутно није попуњено место неговатељице, кувара и шефа рачуноводства, упркос томе што је потреба за овим запосленима велика.  

На основу уговора о допунском раду и уз одобрење Дома здравља у Кули, у амбуланти Дома за старе раде лекар опште праксе, физијатар инеуропсихијатар, чија зарада по основу рада у овој установи се исплаћује на основу уговора са Републичким фондом за здравствено осигурање. С обзиром на профил корисника, Дому је потребан и специјалиста интерне медицине. Две медицинске сестре и главна сестра у овој установи раде пуно радновреме.

Документације о корисницима Дома води се уредно и у складу са прописима. Само један корисник делимично је лишен пословне способности, а увидом у документацију у његовом картону утврђено је да о овој чињеници постоји одговарајући доказ, односно документ.    

Корисници Дома воде веома активан културни живот. За њих се у Дому организују приредбе, одласци у биоскоп ипозориште, као и раднатерапија. Осим што су корисници укључени у живот локалне заједнице, Дом остварује сарадњуса другим сличним установама, а редовно га посећују и децаиз вртића и основнешколе.

Посете геронтолошким центрима и домовима за старе на територији АП Војводине релизоваће тим Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана који чине заменица Анико Ширкова, виша саветница Јагода Вјештица и приправник-волонтер Стефан Тодоровић. Планирано је да се до новембра ове године посете све социјалне установе за смештај старијих особа, а закључци и препоруке у вези са овим посетама биће обједињени у годишњем извештају институције за 2017. годину.