Please select your page

Свечани колегијум Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана: Повећати поверење грађана у институције

Прва Свечана седница колегијума Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана уприличена је данас у Скупштини АП Војводине како би се  стручној и широј јавности представили годишњи извештај Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана за претходну годину, као и план активности ове инситуције за текућу и наредне године.

На почетку скупа, присутне је поздравио проф. др Зоран Павловић, покрајински заштитник грађана - омбудсман. Подсећајући на чињеницу да је институција на чијем је однедавно челу пре 15 година успостављена као прва институција заштитника грађана - омбудсмана у Републици Србији, професор Павловић се овом приликом захвалио присутнима на досадашњој подршци њеном раду и изразио уверење да ће се међусобна сарадња наставити и у будућности, првенствено имајући у виду да је један од циљева институције да током наредних шест година што више допринесе повећању поверења грађана у институције.

Поздрављајући присутне на свечаном колегијуму Покрајинског заштитника грађана – Омбудсмана, председник Скупштине АП Војводине Иштван Пастор подсетио је да је покрајински парламент још 2002. године установио институцију Омбудсмана као први у Републици Србији, те да та чињеница представља велику част.

„На тај корак смо се одлучили чврсто верујући у принципе и темеље модерног савременог друшва, владавину права и владавину закона, као и због неопходности заштите части и угледа сваког појединца. То су два стуба сваког одговорног и развијеног друштва и државе. Покрајински заштитник грађана представља корективни фактор и упозорава на ситуације у којима настаје јаз између права и павде, пружа подршку појединцу који осећа да је друштво у односу на њега начинило неправду“, рекао је председник Пастор.

Пастор је истакао и да је Покрајински заштитник грађана – Омбудсман институција дугорочног карактера за којом ће потреба постојати све док постоји несугласица између права и правде, те да је у интересу свих да она буде јака и оспособљена у погледу њених капацитета, како би се лакше суочила и изборила са свим изазовима. Он је додао и да ће Скупштина Војводине, као и до сада, пружати пуну подршку раду Покрајинског заштитника грађана, у циљу јачања ове институције и промоције њеног рада.

Председник Покрајинске владе Игор Мировић је овом приликом, поручио да нас убрзано време које живимо и на пољу поштовања људских права непрестано ставља пред нове изазове, па је, отуда, и подршка Покрајинске владе институцији Покрајинског заштитника грађана - неспорна и недвосмислена и да је треба сагледавати најмање на две равни.

„Прва је обезбеђивање свих услова за самосталан и независан рад који је и суштинска одредница улоге и постојања покрајинског заштитника грађана. Зато осећам потребу да одмах на почетку посебно подвучем да нико од нас нема намеру да се у тај рад на било који начин меша или да на њега утиче. То је једно чврсто и доследно опредељење, не само моје, него комплетне Покрајинске владе. Друга раван наше подршке јесте резолутно инсистирање на законитости у раду свих органа и институција које чине покрајинску администрацију. Нико ко је, у ма ком својству, део покрајинске администрације, неће моћи да рачуна на било какву толеранцију у случају кршења било чијих људских права. Штавише, припадање тој администрацији значи и значиће двоструку обавезу да се то ни под којим условима не чини“,  поручио је Мировић.

Председник Покрајинске владе је истакао да је, по природи институције, улога омбудсмана веома важна у остваривању људских права, а да излагање проф. др Павловића о планираним активностима уверава да ће мисију која му је поверена испунити на најбољи могући начин.

„Закључци, препоруке, решења која ће у свом раду доносити покрајински заштитник грађана, представљају за нас не само део извештаја о којима ће се водити расправа на заседањима Скупштине АП Војводине,  већ и део једне, рекао бих, заједничке мисије да све примедбе, закључке и усмерења подржимо и да будемо један камен у кући изградње још вишег нивоа очувања људских права у нашој земљи и овде код нас у Војводини“, рекао је Мировић на крају обраћања и пожелео плодотворан рад институцији Покрајинског заштитника грађана.

Говорећи о плановима Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, професор Павловић навео је да институција намерава да настави и унапреди постојеће активности, али и да уведе неке нове, првенствено у области едукације представника институција у области људских права и спровођења истраживања. До сада је у том циљу потписано неколико споразума о сарадњи са научно-истраживачким и образованим институцијама, издат први број Билтена Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, а биће усвојен и Етички кодекс институције који би требао да служи за пример свим институцијама заштитника грађана у нашој земљи. Током 2017. године планира се оснивање и бибилиотеке Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана која ће служити као референтни инстраживачки центар како за стручну јавност, тако и за студенте права и друштвених наука.

„Основна активност сваког омбудсмана је да поступа по притужбама грађана,” навео је професор Павловић и истакао следеће. „Међутим, омбудсману није циљ да критикује ради критике. Заштитник грађана указује на то како да сви заједно радимо боље, ефикасније и одговорније. У интересу свих грађана, у интересу свих нас.”

Гости на Свечаној седници изразили су своју подршку раду институције Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана, наглашавајући потребу за њеним интензивнијим ангажманом на пољу едукације грађана, али и носилаца јавних овлашћења о људским правима, као и потреби да се путем истраживања и размене стручних искустава унапреди спрега између научно-истраживачке делатности и праксе заштитника грађана у Србији и региону.

Свечана седница колегијума Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана представља јединствену могућност за сусрете, упознавање и повезивање најрелевантнијих актера у области институционалне заштите људских права у АП Војводини, односно Републици Србији. Уз представнике Скупштине и Покрајинске владе АП Војводине, Свечаној седници присуствовало је неколико десетина представника републичких и покрајинских институција, укључујући и заштитнике грађана, органе судске и извршне власти, научно-истраживачке институције, међународне организације, попут представника Мисије ОЕБС у Србији и Координатора канцеларије Уједињених нација у Србији, као и домаће струковне организације које се баве остваривањем, заштитом и унапређењем људских права.