Please select your page

Образован Колегијум Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана

На састанку одржаном 9. децембра 2016. године образован је Колегијум Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана. Чланови колегијума су покрајински заштитник грађана - омбудсман, његови заменици, саветници и сарадници. На састанку су утврђени план рада и активности за наредни период.

Колегијум ће разматрати најсложеније предмете и питања са којима се институција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана суочава у свом раду, питања у вези са едукацијом и стручним усавршавањем чланова колегијума, као и друга питања од значаја за функционисање радаинституције.