Please select your page

Položaj romske nacionalne manjine i dalje težak

Eva Vukašinović - Foto: arhivaPovodom 8. aprila, Svetskog dana Roma, Eva Vukašinović, zamenica pokrajinskog ombudsmana za zaštitu prava nacionalnih manjina, prilikom gostovanja na jutarnjem programu RTV je izjavila da su uočljivi pomaci u poboljšanju položaja Roma, ali da i dalje postoji niz problema sa kojima se suočavaju pripadnici ove manjine. Iako je usvojena Strategija za unapređenje položaja Roma i prateći akcioni planovi za njeno sprovođenje, problemi u obrazovanju, u oblasti stanovanja, zapošljavavanja i zdravstvene zaštite, čine i dalje položaj ove manjine veoma teškim. U Dekadi Roma naglasak je stavljen na pomenute četiri oblasti, jer je procenjeno da su od posebne važnosti kako bi se razbio začarani krug siromaštva u kome se kreću pripadnici romske zajednice.

Vukašinović je pozvala nevladine organizacije koje se bave ljudskim pravima da se u ime Roma obraćaju i na adresu Pokrajinskog ombudsmana u cilju zaštite prava pripadnika ove manjine.

Poslednja saopštenja


Brzi linkovi


Najčitanije vesti


Medijski kutak