Please select your page

Саопштење поводом 8. марта, Међународног дана жена

дефаултПостизање родне равноправности и стварање једнаких могућности за жене и мушкараце од суштинског је значаја за развој демократије и сваког друштва, па се борба за људска права жена сматра борбом за добробит целог друштва.

Упркос значајном напретку у области равноправности полова и женских људских права, од усвајања међународних докумената на глобалном нивоу, до државних, регионалних и локалних прописа, стратешких оквира и планова активности, као и активности организација цивилног друштва и женских група у локалним заједницама широм света, економска неравноправност жена се и у 21. веку још налази у самом корену свих других облика кршења права жена по основу њиховог пола, брачног и породичног статуса и материнства.

Обележавање 8. марта прилика је за подсећање на лош економски положај огромног броја жена, као и на то да је светска економска криза додатно повећала економску неравноправност жена. Незапосленост жена већа је него незапосленост мушкараца. Жене имају слабију контролу над власништвом и ресурсима на свим нивоима друштва и чешће су заступљене у нефомалним и осетљивим видовима запошљавања са нижим зарадама. Дискриминација је нарочито изражена према трудницама и породиљама, које се теже запошљавају и лакше остају без посла. Уочено је да послодавци не поштују обавезе да пријављују запослене на осигурање и не уплаћују доприносе. Највише су угрожене жене запослене у трговинским радњама које послодавци одјављују са осигурања, иако им није престао радни однос, исплаћују зараде нередовно, што утиче на то да су мање уплате дорпиноса за обавезно социјално осигурање, смањење година радног стажа, а угрожена су и права из здравственог осигурања и осигурања за случај незапослености. Запослене жене често су изложене вређању, па и претњама и уценама на радном месту. На све ове појаве институција Покрајинског омбудсмана указује већ неколико година и тражи од надлежних да предузимају одговарајуће мере да заштите све запослене, а пре свега жене, позива на поштовање прописа и Закона о равноправности полова.

Други велики проблем јесте насиље над женама. Уједињене нације обележавају ове године Међународни дан жена у знаку бробе против насиља над женама, уз слоган: Уједињени у заустављању насиља над женама. Генерални секретар УН Бан Ким Мун рекао је да је универзална истина, примењива у свим земљама, културама и заједницама: насиље над женама није прихватљиво, за насиље нема изговора и не може се толерисати и позвао владе да предузимају кораке у засустављању насиља над женама и девојчица и омогуће им основно људско право на живот без насиља Обележавање 8. марта, Међународног дана жена као празника којим се слави еманципација жена у савременом друштву прилика је за подсећање, не само на то за шта су се жене бориле и избориле, него и на то шта мора да се учини данас како би жене уживале у правима и достојанству.

Последња саопштења


Брзи линкови


Најчитаније вести


Медијски кутак