Please select your page

Međunarodni dan mladih 2022.

Medjunarodni dan mladih

Održiv razvoj nije moguć bez intergeneracijske saradnje i solidarnosti

Prema podacima Ujedinjenih nacija polovina ljudi na našoj planeti ima 30 ili manje godina, a očekuje se da će do kraja 2030. udeo mladih u populaciji dostići 57 odsto. Istovremeno, samo 2,6 odsto parlamentaraca na globalnom nivou mlađe je od 30 godina, a među njima žene čine manje od jednog procenta.

Participacija je standard bez kojeg ne možemo govoriti o ljudskim pravima i stoga je važno podsticati mlade da aktivno učestvuju u društvenom životu i zajedno sa njima raditi na razvoju i unapređenju društva u celini.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman nastoji da u svom radu i aktivnostima ostvari interaktivnu saradnju sa decom i mladima uveren da jedino na taj način možemo kreirati smislena i održiva rešenja i akcije. Shodno tome, Pokrajinski ombudsman ove godine zaključio je i sporazum o saradnji sa Gradskim učeničkim parlamentom Grada Novog Sada, čiji su predstavnici i predstavnice aktivno učestvovali na Konferenciji „Odgovornost u zaštiti prava deteta“ koju je Ombudsman organizovao u junu, a krajem avgusta biće održana peta škola ljudskih prava Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana koja svake godine okupi oko dvadeset studenata i studentkinja zainteresovanih da saznaju više o ljudskim pravima i doprinesu sagledavanju problema i efikasnijoj zaštiti ljudskih prava. Takođe, Ombudsman će u narednom periodu inicirati aktivnosti i saradnju sa drugim oblicima učeničkog organizovanja na teritoriji AP Vojvodine.  

Cilj Međunarodnog dana mladih 2022. je da se pojača poruka da je potrebna akcija među svim generacijama kako bi se postigli ciljevi održivog razvoja i kako bi se podigla svest o određenim preprekama međugeneracijskoj solidarnosti.

Međunarodni dan mladih proglasila je Generalna skupština UN 1999. godine i obeležava se 12. avgusta.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak