Please select your page

Међународни дан младих 2022.

Медјународни дан младих

Одржив развој није могућ без интергенерацијске сарадње и солидарности

Према подацима Уједињених нација половина људи на нашој планети има 30 или мање година, а очекује се да ће до краја 2030. удео младих у популацији достићи 57 одсто. Истовремено, само 2,6 одсто парламентараца на глобалном нивоу млађе је од 30 година, а међу њима жене чине мање од једног процента.

Партиципација је стандард без којег не можемо говорити о људским правима и стога је важно подстицати младе да активно учествују у друштвеном животу и заједно са њима радити на развоју и унапређењу друштва у целини.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман настоји да у свом раду и активностима оствари интерактивну сарадњу са децом и младима уверен да једино на тај начин можемо креирати смислена и одржива решења и акције. Сходно томе, Покрајински омбудсман ове године закључио је и споразум о сарадњи са Градским ученичким парламентом Града Новог Сада, чији су представници и представнице активно учествовали на Конференцији „Одговорност у заштити права детета“ коју је Омбудсман организовао у јуну, а крајем августа биће одржана пета школа људских права Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана која сваке године окупи око двадесет студената и студенткиња заинтересованих да сазнају више о људским правима и допринесу сагледавању проблема и ефикаснијој заштити људских права. Такође, Омбудсман ће у наредном периоду иницирати активности и сарадњу са другим облицима ученичког организовања на територији АП Војводине.  

Циљ Међународног дана младих 2022. је да се појача порука да је потребна акција међу свим генерацијама како би се постигли циљеви одрживог развоја и како би се подигла свест о одређеним препрекама међугенерацијској солидарности.

Међународни дан младих прогласила је Генерална скупштина УН 1999. године и обележава се 12. августа.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак