Please select your page

Nacionalni dan rodne ravnopravnosti – Žena u fokusu

Nacionalni dan rodne ravnopravnosti - Žena u fokusuDanas je Nacionalni dan rodne ravnopravnosti.

Odluku o ustanovljavanju 11. juna kao Dana rodne ravnopravnosti usvojila je Vlada Republike Srbije 27. oktobra 2021. godine, jer je tog dana 1842. godine odobreno školovanje žena u Srbiji. Ukazom kneza Mihaila odobreno je Nataliji Petrović i Sofiji i Katarini Lekić da mogu da otvore školu za žensku decu.

Rodna ravnopravnost predstavlja jednak položaj, tretman i mogućnosti za žene i muškarce u ostvarivanju ljudskih prava, u svim sferama javnog i privatnog života. To  je jedan od ključnih preduslova za uspostavljanje demokratije, poštovanja ljudskih prava i postizanje socijalne pravde. Tokom protekle decenije dosta je urađeno na polju rodne ravnopravnosti, a naročito značajni koraci učinjeni su u zakonodavnoj oblasti. Usvajanjem Zakona o rodnoj ravnopravnosti unapređen je institucionalni okvir i stvoreni su zakonski uslovi za sprovođenje politike jednakih mogućnosti za žene i muškarce.

Uprkos ovim pozitivnim promenama, žene  još uvek nisu ravnopravne u svim oblastima javnog i privatnog života, a posebno su u teškom položaju žene iz višestruko marginalizovanih, ranjivih grupa.  Žene su i dalje u manjoj meri zastupljene na pozicijama moći od muškaraca. Rodni stereotipi i predrasude i dalje su široko su rasprostranjeni. Nasilje prema ženama je i dalje prisutno  i neraskidivo povezano sa duboko ukorenjenim rodnim nejednakostima.  Važno je raditi na prevenciji kroz edukaciju, podizanje nivoa svesti i rešavanje rodne neravnopravnosti u svim sferama života,  jačanjem kapaciteta svih relevantnih aktera, odnosno nadležnih organa i institucija za razumevanje koncepta rodne ravnopravnosti, a posebno obučavanje zaposlenih u institucijama koje dolaze u kontakt sa slučajevima nasilja prema ženama, kako bi se obezbedila efikasna zaštita žrtava i sprečili fatalni ishodi.

Pokrajinski ombudsman kontinuirano sprovodi aktivnosti  sa ciljem osnaživanja rodne ravnopravnosti  i davanja doprinosa razbijanju rodnih uloga i  rodnih stereotipa.

Tokom ove godine izdao je drugo, izmenjeno i dopunjeno izdanje monografije „Žene u parlamentarnom život Vojvodine - drugi vek“, čiji je predmet sticanje političkog subjektiviteta žena, te ostvarivanje potpune rodne ravnopravnosti – aktualno  i danas.

U prethodnom periodu organizovani su i skupovi na kojima su u fokusu bile uspešne žene iz različitih sfera društvenog života – tako je, povodom Međunarodnog dana žena Pokrajinski ombdusman održao skup „Uspeh i postignuća iz perspektive žena“ želeći da, kroz izlaganja i umrežavanje uspešnih žena iz različitih sfera društvenog život - sporta, umetnosti, biznisa i nauke, poveća vidljivost uspešnih žena u našem društvu. U radu skupa učestvovale su žene iza kojih stoje značajna postignuća i koje svojim uspesima mogu poslužiti kao uzor mladim ženama, spremnim da, kao i njihovi uzori, u svoju profesiju unesu istu onu energiju i posvećenost koja omogućuje uspeh.

Takođe,  organizovan je  skup „Istaknute žene nacionalnih manjina“ na kome se govorilo o ženama nacionalnih manjina koje služe kao podstrek i nadahnjujući uzor, odnosno o ženama koje su dale doprinos unapređenju  zdravstvene zaštite, umetnosti,  obrazovanja, jačanju nacionalne svesti i identiteta pripadnika/ca nacionalnih zajednica.

Pokrajinski ombudsman je u 2021. godini  održao i konferenciju povodom Međunarodnog dana žena na selu pod nazivom “Seoske žene – pokretačice lokalnog razvoja“. Cilj konferencije bio je da se kroz razmenu prakse i iskustava predstavnika/ca institucija i udruženja seoskih žena sagledaju mogućnosti za unapređenje njihovog položaja i utvrde moguće akcije.

Pokrajinski ombudsman nastaviće sa realizacijom edukativnih aktivnosti i skupova, kao i sa izdavanjem publikacija, a u cilju davanja doprinosa podizanju svesti o značaju rodne ravnopravnosti, koja predstavlja jednu od osnovnih vrednosti demokratske države.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak