Please select your page

Bogatstvo raznolikosti doprinosi međusobnom poverenju

Dan kulturne raznolikostiSaopštenje povodom 21. maja, Svetskog dana kulturne raznolikosti

Kulturna raznolikost je zajedničko nasleđe čovečanstva, izvorište preporoda ideja i društava koje stvara mogućnosti za otvaranje prema drugima i usvajanje novih pogleda na svet, za očuvanje mira među narodima i obezbeđivanje održivog razvoja.

Upravo u tom smislu i UNESKO smatra bogatstvo kultura civilizacijskom baštinom od izuzetne vrednosti, pa je 2001. godine njegova Generalna skupština usvojila Opštu deklaraciju o kulturnoj raznolikosti, kako bi se podstakle države da u sopstvenim sredinama unaprede poštovanje i promovisanje njenih vrednosti. Tada je upućen i poziv zemljama članicama i organizacijama civilnog društva da se uz angažovanje i saradnju što više aktera 21. maj proglasi za Dan kulturne raznolikosti, što je 2002. godine i učinjeno, s jasnim ciljem da to bude prilika da se prodube saznanja i bolje razumeju vrednosti koje kulturna šarolikost nosi u sebi i da se uzajamnim upoznavanjem stvore uslovi za uspešnu koegzistenciju različitih kultura, a saživot različitih ljudi time učini boljim.

Značenje kulturne raznolikosti je u bliskoj vezi sa pojmom kulturnog identiteta, interkulturalnosti i multikulturalnosti, koji pored ostalog podrazumevaju povezanost različitih jezika, etničkih grupa, religija, umetničkih izraza, vrednosnih sistema, gastronomija, pa čak i svetonazora. Kulturna raznolikost pospešuje prepoznavanje nečega stranog, ali i razmenu stečenih saznanja i usvajanje vrednosti, kao što su poštovanje, uvažavanje, tolerancija, razumevanje i koegzistencija različitih grupa koje dele jedan isti životni prostor.

Takav prostor predstavlja i Republika Srbija, a u njoj i Autonomna pokrajina Vojvodina, kao njeno etnički, verski i jezički najheterogenije područje. Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman je institucija zadužena za zaštitu ljudskih prava građana i smatra da zaštita kulturne raznovrsnosti predstavlja etički imperativ nerazdvojiv od poštovanja ljudskog dostojanstva, ljudskih prava i osnovnih sloboda. Ombudsman se na  skupovima koje organizuje na temu nacionalnog identiteta, kulture i jezika kao i svojim drugim aktivnostima zalaže za promovisanje bogatstva različitosti, očuvanje osobenosti, autohtonosti i autentičnosti, uz istovremenu međusobnu kulturnu komunikaciju, prožimanje i razmenu kulturnih sadržaja, čime se doprinosi jačanju međusobnog poverenja i etničkih veza. Pokrajinski ombudsman smatra da u ovom procesu posebna uloga pripada ne samo porodičnom vaspitanju, već i celokupnom obrazovnom sistemu, u kojem je multikulturalna nastava dostupna svakom učeniku, jer se ona suprotstavlja rasizmu i svim vidovima društvene i školske diskriminacije - bilo da se radi o etničkim, rasnim, jezičkim, verskim, materijalnim, rodnim ili bilo kojim drugim razlikama, a podržava i afirmiše pluralizam kod mladih generacija, graditelja naše budućnosti.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak