Please select your page

Светски дан здравља - Здравији свет за све

Светски дан здрављаСветски дан здравља обележава се широм света 7.априла сваке године под покровитељством Светске здравствене организације. Овај дан се обележава да би се скренула пажња светске јавности на најзначајније проблеме у вези са здрављем људи на глобалном нивоу. Светски дан здравља признају и обележавају многе владине и невладине организације заинтересоване за јавно здравље, а међу њима је и Влада Републике Србије.

Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут уз подршку Министарства здравља Републике Србије и Светске здравствене организације - Канцеларије за Србију, сваке године обележава 7.април Светски дан здравља, као један од значајнијих датума из календара јавног здравља, па се поводом тога организују различита међународна, регионална и локална дешавања са фокусом на тему коју је за ту годину препоручила Светска здравствена организација. Циљ је да се укаже на конкретан проблем, да се подигне свест људи о његовом значају, као и да се предложе одговарајуће мере, односно конкретна решења и да се финансијски и на друге начине помогне свим регионима, с акцентом на оне који су најугроженији.

Ове године глобална кампања спроводи се под слоганом “Градимо правичнији, здравији свет за све”.

Основно људско право је право на здравље. Доступност здравствене заштите је једно од основних права сваког човека без обзира на пол, расну или верску припадност, социјално или економско стање или политичко уверење.

У Републици Србији је у последњих неколико година здравствени систем подигнут на високу лествицу, којом се омогућава грађанима да користе  здравствене услуге како у превентивне сврхе, тако и у сврхе самог лечења, па је самим тим свима омогућено да у сваком моменту имају све неопходне информације које се тичу здравља и доступним услугама у здравственом систему, како би се водила адекватна брига о сопственом, али и здрављу свих чланова породице.

Пандемија Ковид19 снажно је погодила целу планету, све слојеве друштва, не познајући границе нити класне поделе, а највише је утицала на оне заједнице које су већ биле угрожене сиромаштвом и ограниченим приступом здравственим услугама, а тиме и на повећање социјалних неједнакости у здрављу.

Од непроцењивог је значаја да сваком појединцу буду омогућени животни и радни услови који подржавају здравље. Лидери земаља, као и сви они који се налазе на ланцу креирања здравствених и социјалних политика и доношења одлука, морају бити свесни значаја здравља као главног ресурса за просперитет. Зато би главна тежња сваког друштва морала бити да у будућности сваком грађанину омогући адекватне услове и услуге здравственог система, како у превенцији, тако и у самом лечењу.

Покрајински заштитник грађана - омбудсман позива све чланове нашег друштва да нам се придруже у обележавању Светског дана здравља и промоцији једнаких права и могућности за све. За здравији свет за све.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак