Please select your page

21. март – Међународни дан борбе против расне дискриминације

Саопштење - 21 март

НУЛТА ТОЛЕРАНЦИЈА

21. марта 1960. године полиција је рафалном паљбом засула мирне демонстранте у јужноафричком граду Шарпвилу и том приликом убила 69 људи који су протестовали против закона о апартхејду. У знак сећања на тај догађај је на XXИ заседању Генералне скупштине Уједињених нација 21. март проглашен за Међународни дан борбе против расне дискриминације.

Више милиона људи се у разним деловима света из дана у дан суочава са дискриминацијом по основу расне или етничке припадности, те мушкарци, жене и деца и даље бивају жртве због боје коже, расе, порекла, припадности некој нацији, националности, касти или вери.

Управо због тога је циљ овог дана посвећеног антирасизму заустављање процеса расне дискриминације, промовисање нужности и законитости саживота различитих култура, афирмација бољег међусобног разумевања и прихватања, као и присећање на све оне који су свој живот посветили борби против расне дискриминације.

Овај дан уједно скреће пажњу на опасности од све присутних појава широм света које су усмерене на друштвену изолацију и изопштење појединих група људи. Расизам, ксенофобија, тј. свака дискриминација која се заснива на расним, етничким, националним карактеристикама, верском убеђењу, језичким или културним разликама представља грубо кршење људских права и због тога је неопходна одлучна борба против ње свим законским средствима. Покрајински заштитник грађана - омбудсман и овом приликом наглашава свој непоколебљив став да различитост не представља претњу, него снагу која може само да обогати једно друштво.

И поводом Међународног дана борбе против расне дискриминације, Покрајински омбудсман потврђује своју посвећеност борби против расизма, расне дискриминације, ксенофобије и нетолеранције, укључујући ту и све њихове облике који се данас јављају.

Покрајински омбудсман се упорно залаже за елиминисање свих појава расне дискриминације, а то изискује заједнички наступ и сарадњу међународне заједнице, свих релевантних страних и домаћих институција, организација и цивилног друштва, стварање институционалног, али и дигиталног простора за ажурну размену информација и указивање на примере добре праксе. Покрајински омбудсман је током свог рада увек тежио ка постизању циља да се према расизму и свим другим облицима дискриминације ефикасно примени принцип нулте толеранције, јер је дискриминација у супротности са општеприхваћеним вредностима и принципима: основним људским правима и слободама.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак