Please select your page

SAOPŠTENjE: Ljudska prava se ne zaslužuju već nam svima pripadaju bez izuzetka

Međunarodni dan ljudskih pravaGeneralna skupština UN 1950. godine je donela odluku da se 10. decembar obeležava kao Međunarodni dan ljudskih prava u cilju promocije Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima, koja i danas predstavlja najznačajniji međunarodni akt o ljudskim pravima. Ovaj dan se obeležava širom sveta kako bi se ukazalo na značaj poštovanja prava i dostojanstva svakog pojedinca.

Ljudska prava su osnovna prava koja ima svaka osoba koja se stiču rođenjem, koja su neotuđiva i nedeljiva, svojstvena svim ljudima, bez obzira na državljanstvo, pol, nacionalno ili etničko poreklo, boju kože, veru, jezik ili bilo koje drugo lično svojstvo. U Republici Srbiji ljudska prava zagarantovana su Ustavom, opšteprihvaćenim pravilima međunarodnog prava, ratifikovanim međunarodnim ugovorima i zakonima.

I ove godine je ostvarivanje ljudskih prava, kako u svetu, tako i kod nas, u velikoj meri obojeno borbom protiv virusa Kovid 19. Pandemija Kovid 19 na globalnom nivou podstakla je produbljivanje siromaštva, porast nejednakosti i nasilja, istakla diskriminaciju i druge nedostatke u zaštiti ljudskih prava, a što se posebno odrazilo na pripadnike osetljivih društvenih grupa kao što su osobe sa invaliditetom, starije osobe, pripadnike etničkih i drugih manjinskih grupa.

Puno ostvarivanje ljudskih prava nije moguće ukoliko institucije kao i društvo u celini nisu usmereni ka istom cilju - životu u slobodi, dostojanstvu i jednakosti, za sve građane i građanke, životu bez straha, u veri u osnovna prava čoveka.

Obeležavanje Međunarodnog dana ljudskih prava, značajno je po mišljenju Pokrajinskog ombudsmana, najpre zato da bi se naglasila važnost ljudskih prava, a zatim da bi se i problemi u njihovom uživanju učinili javnim, a nadležne institucije podstakle na njihovo efikasno rešavanje. U tom smislu Pokrajinski ombudsman podržava svaki napor donosilaca odluka koji vodi unapređenju ostvarivanja ljudskih prava i ostvarivanju humanijeg, pravednijeg, tolerantnijeg i slobodnijeg društva.

Sva ljudska prava su jednako važna, međusobno povezana, predstavljaju nedeljivu celinu i kao takva osnova su iz koje proizilaze sva druga prava, te u tom smislu predstavljaju dinamičan koncept na kome svi neprekidno moramo raditi i unapređivati ga.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak