Please select your page

Сексуално насиље према деци не сме да буде табу

Сексуално насиље према деци

Поводом обележавања 18. новембра - Европског дана заштите деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања

Континуираним стицањем увида у стање права детета, ради праћења примене међународних стандарда у овој области, а на основу обраћања грађана, истраживања, медијских извештаја те других извора сазнања, Покрајински заштитник грађана - омбудсман уочио је да је током 2020. године увећан број случајева насиља, злостављања и занемаривања деце од стране одраслих, пре свега родитеља и старатеља деце, а посебно је сексуално насиље присутније међу свим облицима најгрубљег кршења права детета. Од укупног, две трећине броја медијских написа које омбудсман прати, у 2019. години, односило се на вршњачко насиље, док је у првој половини 2020. године 84 одсто написа било у вези са насиљем према деци од стране одрасле особе. Период изолације и школе на даљину учинио је видљивијим насиље у породици према деци – у периоду од 16. марта до 6. маја 2020. године 91 одсто случајева медијског извештавања говори да су насиље починиле одрасле особе блиске или познате детету, док је у истом периоду годину дана раније, вршњачко насиље било подједнако заступљено као и насиље од стране одраслог према детету.

Имајући у виду то да је тренд увећања броја предмета сексуалног злостављања деце настављен и у 2021. години, као и да је тема сексуалног злостављања нашла значајније место у јавном медијском простору током последњих годину дана, Покрајински заштитник грађана – омбудсман покренуо је активности у циљу испитивања стања и поступања институција у превенцији и заштити деце од сексуалног злостављања, као и потребе за едукацијом професионалаца из различитих система, деце, родитеља и најшире јавности у вези са темом сексуалног насиља.

На основу прелиминарних података из одговора добијених од 1203 просветна радника, а у оквиру истраживања којим Омбудсман жели да стекне ближи увид у поступање институција образовног, здравственог, система социјалне заштите и правосуђа у превенцији и заштити деце од сексуалног насиља, као и у погледу информисаности и ставова професионалаца из наведених система о овој теми, едукације на тему сексуалног насиља према деци потребне су овој групи професионалаца, те је неопходно јачање њихових компетенција да препознају и адекватно одговоре у заштити деце од сексуалног насиља. Тек око 16 одсто просветних радника навело је да су обучавани у области заштите деце од сексуалног злостављања, а мање од четири одсто испитаника навело је да сматра да је у потпуности компетентно да препозна знаке потенцијално сексуално злостављаног детета. Иако подаци прве националне студије о друштвеном проблему сексуалног злостављања деце у Републици Србији, коју је 2015. године израдио Инцест траума центар – Београд, говоре да у сваком школском одељењу у Србији постоје четири детета која су преживела одређени вид сексуалног насиља и још четири детета која познају некога коме се то догодило, а Савет Европе указује на то да је једно од петоро деце сексуално злостављано или искоришћено, само 11 одсто испитаника из истраживања Омбудсмана у својој пракси је забележило случајеве сексуалног злостављања детета.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман прикупио је и податке надлежних јавних тужилаштава у Војводини о поступцима у вези са случајевима кривичних дела против полне слободе, а у којима су жртве малолетна лица, односно деца. Према подацима шест виших јавних тужилаштава у периоду од 2017. закључно са 2020. годином, евидентирано је укупно 175 пријава за кривична дела против полне слободе. Највећи број ових пријава односи се на случајеве у којима су жртве малолетне особе, и то укупно 93 малолетне жртве  

Прелиминарном анализом података прикупљених првенствено од образовно-васпитних установа, просветних радника и надлежних тужилаштва, Покрајински заштитник грађана – омбудсман утврдио је да врло мали број случајева сексуалног злостављања деце буде откривен и да је извесно да, у овом тренутку, не можемо говорити о довољно доброј заштити деце од сексуалног насиља што потврђује податке из других истраживања и праксе који говоре о томе да је сексуално насиље табу и да жртве у 90 одсто случајева ћуте и тек мали број случајева сексуалног злостављања буде пријављен надлежним институцијама.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман посебно жели да истакне да је важно да разумемо да сексуално насиље није нужно повезано са физичким насиљем и физичком принудом, али да је емоционално злостављање саставни део сваког облика насиља према деци. Сексуално насиље, што и подаци из истраживања Покрајинског омбусмана потврђују, родно је засновано, али је дубоко укорењено у ауторитарним ставовима и вредностима друштва и заједнице који очекују од детета да безусловно поштује ауторитет одраслих само зато што су у улози старатеља, наставника, тренера, лекара. Конвенција Уједињених нација о правима детета усвојена је пре 32 године и први је правни документ који дете посматра као субјект права, а не само као објекат заштите. Конвенција препознаје да је за здрав развој личности и добробит детета неопходно да се према детету односимо с једнаким уважавањем и поштовањем као што очекујемо да се оно понаша према одраслима и вршњацима. Здрав и снажан осећај вредности себе дете изграђује кроз поштовање његових личних граница, а то је једино могуће у односу у којем се дете осећа препознато, виђено, уважено и сигурно. Сваки однос у којем одрасли тежи да свој ауторитет гради искључиво на основу позиције моћи који у односу на дете недвосмислено има, прети да наруши лично достојанство и интегритет детета, а тиме отвара простор за различите могућности злоупотребе и насиља према деци. Да бисмо прекинули тишину и ћутање, неопходно је да мењамо друштвене и културне обрасце и праксе којима нарушавамо осећај поверења деце у одрасле и у институције.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман подржава све активности надлежних институција у вези са подизањем нивоа знања и вештина одговорних лица која морају бити обучена да препознају и адекватно реагују на било који знак да је дете сексуално злостављано. Едукацијом и правовременим реаговањем дајемо једини прави одговор на овај вид  угрожавања права детета.

Европски дан заштите деце од сексуалног искоришћавања и сексуалног злостављања успостављен је 2015. године и обележава се сваке године 18. новембра ради подизања свести јавности о сексуалном насиљу према деци и у циљу промоције Лансарот конвенције. Овај датум прати обележавање два значајна међународна датума – 19. новембар, Светски дан превенције злостављања деце и 20. новембар, Међународни дан детета.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак