Please select your page

22. april - Dan planete Zemlje - Usvajanjem ekološke etike do zdrave životne sredine

Dan planete ZemljeMeđunarodni dan planete Zemlje ove godine će u svetu biti obeležen po 52 put. Razne aktivnosti koje će se tom prilikom organizovati imaće za cilj da pažnju javnosti fokusiraju na očuvanje planete i zaštitu i unapređenje životne sredine.

Pravo na život i pravo na zdravu životnu sredinu danas su do te mere povezani da se pravo na život može tumačiti i kao pravo na život u zdravoj životnoj sredini.

Na vezu između ova dva prava najčešće obraćamo pažnju kada nas mediji suoče sa uznemirujućim podacima o stepenu zagađenosti vazduha. Očuvanje zdrave životne sredine se, međutim, pored vazduha odnosi i na očuvanje ostalih prirodnih dobara - voda, zemljišta, šuma, životinjskog i biljnog sveta. Stručnjaci upozoravaju da nekontrolisana eksploatacija prirodnih dobara i zagađenje životne sredine ugrožavaju biološki diverzitet i vode ka izumiranju velikog broja biljnih i životinjskih vrsta. Posledice globalnog zagrevanje neće mimoići ni ljude, a cena koju će društva nespremna na klimatske promene morati da plate biće ekstremno visoka.

Svako po Ustavu Republike Srbije, ima pravo na zdravu životnu sredinu, ali i dužnost da životnu sredinu štiti.

Dan planete zemlje računa na ekološki osvešćene subjekte. Pre svega na pojedince, koji neće ostati nemi i pasivni posmatrači uništavanja prirodnih dobara. Svako od nas, po mišljenju Pokrajinskog ombudsmana, može dati svoj doprinos očuvanju i unapređenju životne sredine. Neki su problemi, međutim, toliko veliki  npr. globalno zagrevanje da ih pojedinci svojim individualnim naporima ne mogu rešiti.  U tom slučaju, vlade moraju preduzimati aktivnosti kojima će se globalno zagrevanje usporiti, ako se već ne može i zaustaviti.

Veoma važnu ulogu u jačanju svesti o važnosti očuvanja i zaštiti životne sredine imaju obrazovni i sistemi informisanja: prvi preko usvajanja ekološke etike utiče na ponašanje ljudi, dok drugi utiče na distribuciju istinitih i pravovremenih informacija o stanju životne sredine, stigmatizaciju zagađivača i mobilizaciju podrške pojedincima i organizacijama koje svojim aktivnostima unapređuju životnu sredinu. U meri u kojoj u tome uspevaju, doprinose potpunijem i kvalitetnijem ostvarivanju fundamentalnog ljudskog prava: prava na - zdrav – život.

Obeležavanje Dana planete Zemlje započinje na simboličan način – zvonjavom zvona. Ako sutra čujete zvuk zvona pomislite na planetu zemlju i na to da ste deo jedinstvenog ekosistema i da sigurno možete učiniti nešto zarad očuvanja planete i života na njoj.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak