Please select your page

8. april - Međunarodni dan Roma – Neophodna edukacija i inkluzija

Svetski dan Roma8. april je dan obeležavanja romske kulture, ali i prilika da se podigne svest javnosti o problemima sa kojima se Romi suočavaju.

Tim povodom Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman ukazuje na to da su Romi i dalje marginalizovani i suočeni sa teškoćama u mnogim sferama života. Pripadnici romske zajednice su često u ekonomskom i socijalnom pogledu više ugroženi nego ostali deo stanovništva, svakodnevno se suočavaju sa etničkom distancom i segregacijom. Mnogi od njih i danas žive bez vode i struje u neformalnim romskim naseljima, što ih u vreme pandemije virusa KOVID 19 čini dodatno ranjivim. Zbog toga im je u rešavanju problema kojima su izloženi neophodna pomoć cele zajednice. Potrebno je da se što širi krug ljudi upozna sa problemima sa kojima se Romi susreću i da se bez predrasuda pokuša prići rešavanju tih pitanja.

Imajući u vidu institucionalne i zakonodavne okvire, u Republici Srbiji su stvoreni osnovni preduslovi za unapređenje položaja Roma. Pokrajinski ombudsman stoga apeluje i na same pripadnike romske manjine da ih koriste i učine sve kako bi se donete mere što efikasnije primenjivale i time doprineli integraciji ove populacije u društvene tokove.

Ohrabruje podatak da sve veći procenat anketiranih prepoznaje obrazovanje kao najvažniji činilac za postizanje ravnopravnog položaja u društvu, što samo potvrđuje da je potrebno još intenzivnije raditi na edukaciji romske dece i mladih i njihovoj punoj inkluziji u sve segmente društva.

Pokrajinski ombudsman ističe da je za dostizanje pune ravnopravnosti i jednakih mogućnosti za Rome od izuzetnog značaja da se problemu siromaštva i socijalne isključenosti pristupa kroz zajedničko delovanje svih institucija, afirmacijom i uključivanjem Roma u sve oblasti društvenog života, kao i obezbeđivanjem uslova za bolje obrazovanje i veće zapošljavanje pripadnika romske zajednice.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak