Please select your page

Поводом 12. августа - Међународног дана младих „Сарадња са младима – улагање за будућност“

Међународни дан младихАнгажовање младих за глобално деловање тема је обележавања овогодишњег Међународног дана младих којом жели да се укаже на начине на које ангажовање младих на локалном, националном и глобалном нивоу обогаћује националне и мултилатералне институције и процесе, али и да се укаже на потребу за побољшавањем положаја и укључивања младих у креирање јавних политика.

Бројна светска истраживања бележе тенденцију све бржег развоја осећања хуманости, солидарности, емпатије и толеранције код данашњих младих генерација. Све су то вредности које су уткане у садржину људских права и истовремено представљају њихов смисао. С друге стране, више него пре млади су повученији, рањивији, често са осећањем равнодушности, што никада не сме бити одлика младог човека. Покрајински заштитник грађана – омбудсман током различитих активности и сарадње с младима у протеклом периоду, стиче утисак да млади немају много поверења у јавне институције. Ово су делом потврдили и резултати истраживања које је омбудсман реализовао 2019. године током ЕXИТ фестивала, а у којем су учествовали млади од 15 до 35 година из Србије, региона, али и из других земаља Европе и света. Мада препознају своју улогу и изражавају спремност и жељу да активно учествују у друштвеним процесима, младима је потребна додатна подршка државних и јавних институција, привредних организација, организација цивилног друштва и друштва у целини, која ће их мотивисати да своје потенцијале, идеје, енергију и креативност реализују у пракси.

Неки од основних покретача одрживог развоја и мира широм света јесу партиципација и оснаживање младих за партнерство и активно учешће у креирању политика и будућности заједнице. Уједињене нације указују на то да су незапосленост, политичка искљученост, маргинализација, неодговарајући приступ образовању и здравству само неки од проблема и изазова са којима се млади суочавају данас. Ови проблеми не могу успешно и ефикасно бити превазиђени без дијалога и партнерства с младима.

Глобалне изазове попут пандемије КОВИД-19 и климатских промена, можемо разумети и као аларм који нам указује на потребу за прилагођавањем и трансформацијом постојећих система, на начин да приликом креирања националних и глобалних политика нико не буде изостављен. Поменуте околности утичу на развој нових приступа у коришћењу и развоју техничко-технолошких достигнућа за добробит човечанства и планете, а млади су ту можда и кључни носиоци иницијатива и подршке друштвено одговорног деловања, одрживог развоја и боље будућности за све.

Дубоко уверен у то да је ангажовање младих за глобално деловање неопходно на путу развоја и напретка глобалне заједнице, Покрајински заштитник грађана – омбудсман континуирано настоји да свој допринос и подстицај активизму младих оствари кроз сарадњу с омладинским организацијама и активностима које реализује заједнички са њима или за њих. Школа људских права Покрајинског заштитника грађана – омбудсмана ове године ће по трећи пут бити организована за студенте и студенткиње универзитета и факултета у АП Војводини, а млади су обухваћени и другим активностима ове институције као што су семинари и стручни скупови о људским правима, Фестивал права детета, заједнички истраживачки пројекти и друго.

Да би ангажовање младих имало продуктивну снагу и било смислено, неопходно је да су им обезбеђени услови и подршка од стране доносиоца одлука и креатора политика за то. Када ове претпоставке изостају ангажовање младих може бити испољено и кроз отпор и протест због неуважавања права да се глас младих чује, уважи, а њиховој добробити прида одговарајућа пажња и значај.

Међународни дан младих установљен је 2000. године са циљем да укаже на проблеме, културна и правна питања омладине, ученика и студената.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак