Please select your page

Povodom 15. maja, Međunarodnog dana porodice: Uvažavanje porodičnog života, tradicije i običaja

Dan porodiceMeđunarodni dan porodica, 15. maj, ove godine obeležava se u vreme pandemije korona virusa, te jedne od najizazovnijih svetskih zdravstvenih i socijalnih kriza. Širom sveta, pa i u našoj zemlji, radi prioritetne zaštite života građana, donete su preporuke i odluke o ostanku kod kuće. Samim tim, porodica je, u vreme krize, postala još izraženi stožer života svojih članova u kojem se prepliću potrebe različitih generacija, briga i podrška za najmlađe i najstarije, za školske obaveze, rad od kuće. Period nesigurnosti i prilagođavanja drugačijim okolnostima i rutinama koje odstupaju od uobičajenih navika, obaveza, aktivnosti, te ekonomske posledice krize, neminovno donose i više stresa, što često dovodi i do burnijih emocionalnih rekacija, agresivnog ponašanja i nasilja.

Porodica, koja bi trebalo da bude mesto ljubavi, podrške, razumevanja i okrilje blalgostanja u kojem svaki član ima mogućnost da razvija svoje potencijale u punoj meri, za mnoge to nije, naročito za one koji su u najvećoj meri pogođeni nasiljem u porodici. Posledice i uticaj krize, osim na porodice u kojima je prisutno nasilje, osetnije su i za porodice koje su bile ranjivije i pre nje – materijalno i socijalno ugrožene porodice, jednoroditeljske porodice, porodice sa članovima koji imaju smetnje u razvoju, invaliditet, mentalne i zdravstvene tegobe, hraniteljske porodice, kao i za decu na insitucionalnom smeštaju, bolničkom lečenju i bez odgovarajućeg roditeljskog staranja.

Brojne institucije, organizacije civilnog društva, stručnjaci, ali i drugi građani, odgovorno su shvatili krizu i svoja znanja i kapacitete uložili u iznalaženje načina da

obezbede psihosocijalnu, obrazovnu podršku, pomoć u prikupljanju i dopremanju namirnica i sredstava za higijenu građanima i porodicama kojima je to neophodno. Potreba za podrškom porodici i pojedinim njenim članovima tokom i nakon pandemije Covid-19 podrazumeva obezbeđivanje takvih usluga koje pomažu dalji lični razvoj, smanjenje svakog vida opterećenja i stresa u životima dece, mladih i njihovih roditelja/staratelja, kao i održavanje socijalnih veza i smislenih društvenih interakcija.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman koristi ovu priliku da podseti nadležne institucije, ali i građane i građanke da je nasilje u porodici društveni problem i da u uslovima kada postoji zahtev za fizičkom distancom od grugih, naša društvena odgovornost ne jenjava. Naprotiv, zahteva od nas emocionalno angažovanje, društvenu solidarnost, empatiju, brigu, pomoć i podršku za druge, a od stučnih radnika profesionalnost i doslednost u primeni zakona. Trenutna kriza pokazala je očiglednom potrebu da se nastavi s unapređivanjem zdravstvenog, socijalnog i obrazovnog sistema, kao i da se obezbedi sva moguća podrška za dostojanstven rad pružaoca ovih usluga, kako bi pravovremena i odgovarajuća podrška bila omogućena njihovim korisnicima.

Međunarodni dan porodice proglasila je Generalna skupština Ujedinjenih nacija 1993. godine, a obeležava se s ciljem da se naglasi važnost porodice kao osnovne jedinice svakog društva, da se podstakne delovanje društva u korist porodice, donošenje odluka koje će osigurati bolji standard i kvalitet života i porodica, kao i uvažavanje porodičnog načina života, tradicije i običaja.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak