Please select your page

Издржавање – од одговорности до хуманости и солидарности

Издржавање-одговорност-солидарностПокрајински заштитник грађана – омбудсман је током фебруара и марта 2020. године започео расправе о проблему недавања издржавања и друштвеној солидарности.

Реч је о веома важном проблему који се тиче најбољег интереса детета, али и старијих особа, али и дужности свих оних који обавезу издржавања имају, те функционисања правног система и остваривања друштвене солидарности.

Последице недавања издржавања нарочито погађају најмлађе. У питању је грубо занемаривање дужности родитеља, старатеља, усвојилаца и др. што за последицу може имати и губитак родитељског права. Недавање издржавања је, међутим, важно и када су у питању и друга, а посебно старија лица, којима је из различитих разлога потребно туђе издржавање, помоћ и подршка.

Постоји још једна димензија овог проблема на коју Омбудсман жели да скрене пажњу. Наиме, дужност је и обавеза свих органа да испуњавају своје уставом и законом прописане надлежности. Имајући у виду да је у Републици Србији, због пандемије корона вируса, проглашено ванредно стање, Покрајински омбудсман жели да нагласи да ванредно стање никоме не може бити изговор да своје дужности занемарују и игноришу, а то се не односи само на државне органе, него и на лица која су законом или судском одлуком обавезана да дају издржавање, помажу и буду солидарни.

Питање издржавања немоћних, деце као и старијих особа, је и питање друштвене солидарности. То питање поред правне, има и снажну хуману димензију. У ванредним стањима, као и у драматичним кризним ситуацијама, питање солидарности се актуализује зато што су тада у питању доведена нека важна правна и морална добра. У овом случају добробит деце и старих пре свега, уз пуно поштовање мера, превенције и заштите у вези са ванредним стањем. Хуманост и повећан степен одговорности за све оне којима је неопходно дати издржавање налазе се  пред испитом. #ОстаниКодКуће!

Потпуно свестан и ситуације у којој се налазимо, и важности проблема недавања издржавања, Покрајински омбудсман апелује на све органе и појединце да своје обавезе испуњавају савесно, одговорно и континуирано, јер од тога како ће(мо) се понашати зависе и витални интереси наших најближих, али и природа нашег друштва.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак