Please select your page

Međunarodni dan devojčica

Saopštenje - Dan devojčicaUjedinjene Nacije su 2011. godine usvojile Rezoluciju 66/170 kojom je ustanovljeno da je 11. oktobar Međunarodni dan devojčica. Taj datum obeležava se širom sveta s ciljem da se skrene pažnja na ugrožavanje prava devojčica u oblastima kao što su dostupnost obrazovanja, zdravstvena zaštita, seksualno i reproduktivno zdravlje, zaštita od diskriminacije, rodno zasnovanog nasilja i ugovorenih brakova.

Ovogodišnja tema Međunarodnog dana devojčica slavi postignuća  devojčica/devojka, i ono što je postignuto za njih, od donošenja Pekinške deklaracije i platforme za akciju pa sve do danas.

Pekinška deklaracija i platforma za akciju usvojena je 1995. godine i predstavlja krucijalni dokument za osnaživanje žena i devojaka. Ipak, i pored ogromnog postignutog napretka, devojčice širom sveta – naročito one koje žive na društvenoj margini, u ruralnim područjima, devojčice migrantkinje, devojčice sa invaliditetom – doživljavaju diskriminaciju od samog rođenja, pa su tako u nekim delovima sveta i dalje ustaljene prakse genitalnog sakaćenja, rane udaje, seksualnog i rodno zasnovanog nasilja, ekonomske ekploatacije i druge prakse koje narušavaju dostojanstvo, fizički i mentalni razvoj deteta, kao i pravo na bezbrižno detinjstvo.

Iako je položaj devojčica i žena unapređen, patrijahalni sociokulturni obrasci i dalje diktiraju rodnu podelu uloga. Uzevši to u obzir, bolji položaj devojčica i kasnije žena zahteva obrazovanje i sticanje znanja o svojim pravima od najranijeg doba,  na svim obrazovnim nivoima.

Prepoznavanje i uvažavanje devojčica i njihovih potreba, osnaživanje devojčica da podignu svoj glas u zajednici, ali i spremnost društva da taj glas čuje – koraci su na putu ka njihovom boljem i dostojanstvenijem životu.

Poslednja saopštenja


Brzi linkovi


Najčitanije vesti


Medijski kutak