Please select your page

Najbolji interes deteta ne sme biti ugrožen pravom javnosti na informisanje

Saopštenje: Najbolji interes deteta ne sme biti ugrožen pravom javnosti na informisanjePokrajinski zaštitnik građana – ombudsman, povodom učestalih medijskih napisa o deci i onima u kojima se pojavljuju deca, apeluje na sve predstavnike i predstavnice organa javne vlasti, ustanova i drugih institucija i medija da, prilikom izveštavanja i informisanja javnosti o svojim aktivnostima, u punoj meri poštuju prava deteta garantovana Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima deteta i zakonom.

Pravo deteta na privatnost kao i poštovanje ličnog dostojanstva, psihičkog i fizičkog integriteta deteta ne smeju biti ugroženi nesavesnim i senzacionalističkim izveštavanjem medija, neodgovornim postupanjem institucija i postavljanjem interesa pojedinaca i grupa iznad principa najboljeg interesa deteta.

Nedopustivo je da predstavnici javnih institucija i mediji ne vode računa o sadržini informacija koje prezentuju javnosti, jer tako često, posrednim ili neposrednim razotkrivanjem identiteta deteta i porodice, navođenjem detalja slučaja, neprimerenim opisima dece, proizvoljnim interpretacijama i etiketiranjem učesnika određenih događaja, grubo krše zajemčena prava deteta.

Razotkrivanjem identiteta deteta i izlaganjem osetljivih privatnih, ličnih podataka o detetu i njegovoj porodici u javnosti, dete i porodica izlažu se rizicima od neželjenih komentara i subjektivnih procena i interpretacija javnosti, a sam prikaz deteta u javnom medijskom sadržaju može dodatno uticati i pojačati traumatično iskustvo deteta i proizvesti višestruku štetu po njegov razvoj, doživljaj njegove lične vrednosti i slike o sebi, ugroziti mu zdravlje, a neretko i njegovu bezbednost i sigurnost.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman ne odobrava, ali razume postupke roditelja koji, razočarani ili nezadovoljni odgovorom insititucija, ponekad, u najboljoj nameri i želji da zaštite dete, javnosti izlože osetljive podatke i informacije koje duboko zadiru u privatnost deteta i svoje porodice. Upravo je dužnost i obaveza predstavnika javnih institucija, kao i samih medija, da štite prava deteta, te da u takvim slučajevima, pouče roditelje i javnost o načinu izveštavanja rukovođenim najboljim interesom deteta i da odgovorno prezentuju dobijene informacije.

Podsećamo na to da je Pokrajinski zaštitnik građana i ranijih godina izražavao zabrinutost zbog neprimerenog i neetičnog izveštavanja u medijima o deci, te da je pre godinu dana, ovim povodom, održao Stručni skup „Deca i mediji“. Ovaj skup okupio je predstavnike i predstavnice svih relevantnih državnih institucija, organizacija civilnog društva i medija, s ciljem unapređenja položaja i prava deteta i zaštite dece u medijskom i javnom prostoru. Istovremeno, Pokrajinski ombudsman realizovao je istraživanje u vezi sa postupanjem pravosudnih organa i organa starateljstva u slučajevima izveštavanja o deci. Rezultati istraživanja pokazali su da većina organa nema interne protokole, pravilnike, procedure ili kodekse kojima je regulisan način izveštavanja medija i javnosti o deci i pitanjima u vezi sa decom, kao i da veći broj zaposlenih nije prošao obuku o pravima deteta, a da mediji neretko iznose i netačne podatke o slučajevima i informacije u vezi sa identitetom deteta.

Navedenim istraživanjem obuhvaćene su i medijske kuće u AP Vojvodini, a od dvadeset vojvođanskih elektronskih i pisanih medija obuhvaćenih uzorkom istraživanja, u samo šest postoje specijalizovani novinari za izveštavanje o deci i u vezi sa decom, dok većina zaposlenih u medijima nije prošla nijednu obuku o pravima deteta.

Podsećamo naposletku i na to da je medijsko izveštavanje o slučajevima kršenja ljudskih prava od velikog značaja i za samo postupanje Pokrajinskog zaštitnika građana, budući da ovaj organ, upravo na osnovu saznanja iz medijskih izvora, pokreće postupke po sopstvenoj inicijativi kada oceni da postoji ili je postojala povreda prava građana od strane organa uprave. Stoga, pozivamo još jedanput medije da ne saučestvuju u kršenju ljudskih prava i prava deteta, već da budu snažan saveznik Pokrajinskog zaštitnika građana i da odgovornim, kritičkim, etičkim i empatičnim odnosom prema izveštavanju o deci doprinose ostvarivanju pune zaštite prava deteta.

Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak