Please select your page

Поводом 4. јуна, Међународног дана деце невиних жртава агресије

саопстење-фотоУочи обележавања 4. јуна, Међународног дана деце невиних жртава агресије, Покрајински заштитник грађана – омбудсман жели да подсети стручну и целокупну јавност на чињеницу на то да су деца у нашем друштву изложена насиљу у превеликој мери и да укаже на потребу за континуираном и системском приступу решавања проблема насиља према деци.

Више од 60 одсто укупног броја поступака које Покрајински заштитник грађана – омбудсман води у области заштите права детета у вези је с појавом насиља. Реч је о појави која је заступљена у свим контекстима почев од породице, школе, различитих институција и установа, све до шире заједнице и дигиталног простора. Пракса у поступању Покрајинског омбудсмана потврђује да се насиље према деци прелива из једног контекста у други и да нема адекватне заштите детета од насиља без интерсекторског повезивања и јачања међуинситиуционалне сарадње у одговору на насиље. Ставови, вредности и културни обрасци које карактерише толеранција према физичком кажњавању деце и насилним методама васпитања, предрасуде и стереотипи према деци из осетљивих група становништва, деци с инвалидитетом, припадницима ромске националности, другачије сексуалне оријентације, мигрантима, уткани су у све структуре друштва што повећава ризике од насиља према појединим групама деце и штети свој деци.

Покрајински заштитник грађана – омбудсман указује на алармантне податке који произлазе из истраживања о поступању институција у спречавању и заштити од насиља у породици, које спроводи континуирано десет година, а који указују на то да су деца као жртве породичног насиља невидљива за систем. Деца чине 15 одсто жртава породичног насиља по евиденцијама центара за социјални рад, девет одсто жртава према подацима судова по Породичном закону, шест одсто жртава према полицијским евиденцијама, пет одсто у евиденцијама тужилаштава и четири одсто према евиденцијама судова у кривичном поступку. Уједно, деца су и једина старосна група код које су оба пола подједнако изложена ризику од насиља у породици.

Законски оквир у области спречавања и заштите деце од насиља могуће је и потребно даље унапређивати, а пракса Покрајинског заштитника грађана показује да је примена постојећег оквира далеко од довољне и адекватне. Уз унапређивање поступања институција у примени конкретних мера и активности у заштити деце под ризиком и изложене насиљу, њихове међусобне сарадње и координације, потребно је повезивати и умрежавати различите политике и стратегије у различитим областима – социјална политика, здравље, образовање, запошљавање. Напослетку, важно је да као друштво успоставимо односе засноване на узајамним поштовању и равноправном људском достојанству између деце и одраслих.

Резолуцијом Уједињених Нација из 1982. године, 4. јун проглашен је за Међународни дан деце невиних жртава агресије. Сврха обележавања овог дана је да се јавности укаже на патњу деце широм света узроковану њиховим физичким, менталним и емоционалним злостављањем. Конвенција Уједињених нација о правима детета обавезује државе уговорнице да предузимају све одговарајуће мере да обезбеде заштиту и бригу о деци која су погођена оружаним сукобом, као и да подстичу физички и психички опоравак и друштвену реинтеграцију деце жртава. Сходно томе, Покрајински заштитник грађана наставио је и ове године да обилази прихватне центре за избеглице и мигранте у АП Војводини, као и школе које похађају деца мигранти, како би стекао увид у остваривање њихових права, процеса њиховог укључивања у систем образовања и васпитања и остваривање психосоцијалне, здравствене и других видова подршке.

Последња саопштења


Брзи линкови


Најчитаније вести


Медијски кутак