Please select your page

Povodom 17. maja, Međunarodnog dana borbe protiv homofobije i transfobije

duga

Sutra će u Srbiji raznim manifestacijama biti obeležen 17. maj - Međunarodni dan borbe protiv homofobije i transfobije.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman smatra veoma zabrinjavajućom činjenicu da je u Srbiji, 28. godina nakon što je Svetska zdravstvena organizacija homoseksualnost uklonila iz Međunarodne klasifikacije bolesti, homofobija još uvek dominantan odnos prema istopolno orijentisanim osobama.

Snažno privržen ideji da se ljudska bića rađaju slobodna i jednaka u dostojanstvu i pravima, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman podseća da su svi građani i građanke ove zemlje ravnopravni i da je država Srbija dužna da štiti njihova ustavom zagarantovana prava.

Ni jednog trenutka ne dovodeći u pitanje važnost medija, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman apeluje na novinare i urednike medija da ne podilaze senzacionalizmu i predrasudama, kada se bave pitanjem seksualnih manjina, nego da poštuju dostojanstvo, prava i privatnost svih.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman smatra posebno važnim i sledeće:

Manifestativni karakter obeležavanja 17. maja možda priliči etabliranim demokratijama i društvima sa snažnom i u navikama građana ukorenjenom demokratskom političkom kulturom, te sistemom vrednosti koji snažno favorizuje prava pojedinca. U društvima u kojima je homofobija prisutna i u kojima nailazi na razumevanje, ako već ne i na otvorenu podršku, od državnih organa se očekuje da energično reaguju na svaki ispad.
Od pravovremenosti, odlučnosti i efikasnosti te reakcije zavisi i status ljudskih prava u društvu. Moramo biti svesni činjenice da nisu homofobi ti koji ideju ljudskih prava pretvaraju u frazu. Ljudska prava se pretvaraju u mrtvo slovo na papiru svaki put kada ne reagujemo na uvredljiv govor, diskriminaciju i nasilje nad, u ovom slučaju, pripadnicima LGBT populacije.

Poslednja saopštenja


Brzi linkovi


Najčitanije vesti


Medijski kutak