Please select your page

Омбудсман обилази приватне домове за старе

Фотографија 1

Анико Ширкова, заменица покрајинског заштитника грађана - омбудсмана и Јагода Вјештица, саветница, обишле су јуче два приватна старачка дома - Вилу Анкора на Палићу и Вилу Анкора 1 у Суботици.

Дом на Палићу спада међу домове високог стандарда и регистрован је као установа социјално-здравствене заштите. У разговору са Ливијом Биро, директорицом дома, истакнуто је да потребе за домским смештајем расту и да већ сада превазилазе расположиве капацитете.

У оба дома тренутно је смештено преко шездесет корисника услуга – у дому на Палићу 48, а у дому у Суботици 20 корисника. На потребу за проширењем капацитета утиче неколико чињеница, а пре свега старење становништва Војводине. С друге стране, у оба дома бораве лица чији се чланови породица налазе на раду у иностранству. Смештај у дому се показује као добро решење за запослене изван државних граница, нарочито када домови у које смештају своје родитеље или старије чланове домаћинства пружају квалитетну услугу и сву потребну негу.

Оба дома имају и успешну међународну сарадњу са сличним установама у Мађарској и Хрватској.

Посетама домовима на Палићу и Суботици Покрајински заштитник грађана – омбудсман је започео серију обилазака приватних домова за старе на територији Војводине.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак