Please select your page

Поводом 3. децембра, Међународног дана особа са инвалидитетом: Од поштовања права у локалним заједницама до пуног учешћа у друштву

Опредељење да развијамо инклузивно друштво и политику једнаких могућности до сада је допринело многобројним позитивним променама у домаћем законодавству. Упркос томе, промене у пракси теку споро и потребно је да се институције интензивније ангажују како би особама с инвалидитетом било омогућено да равноправно и активно учествују у друштвеном животу с осталим грађанима.

Неодговарајући услови живота, висока стопа незапослености, сиромаштво, социјална невидљивост и изолација, неприступачност окружења, институција, превоза, информација, комуникација и услуга проблеми су с којима се особе с инвалидитетом суочавају. Осим тога, стереотипи и предрасуде према особама са инвалидитетом доводе до њихове дискриминације, а они међу њима који припадају и другим осетљивим групама као што су жене или припадници и припаднице мањинских националних заједница бивају двоструко и вишеструко маргинализовани.

Покрајински заштитник грађана - омбудсман подсећа на то да је претходне године упутио препоруке јединицама локалне самоуправе у Аутономној покрајини Војводини да сачине локалне стратешке документе о унапређењу положаја и права особа са инвалидитетом, усвоје програм и обезбеде новац у буџету за спровођење мера за унапређење њиховог положаја, успоставе стручно тело, службу или други вид организоване стручне подршке особама са инвалидитетом и остваре сарадњу са локалним организацијама цивилног друштва. Ове године упућена је препорука надлежним органима да обезбеде личног пратиоца као вид подршке детету и ученику. Покрајински омбудсман апелује на оне који то до сада нису учинили да предузму препоручене мере које су предуслов за оснаживање особа са инвалидитетом и  поштовања њиховог достојанства и права, што је од суштинског значаја за развој друштва у целини.

Међународни дан особа са инвалидитетом обележава се од 1992. године, када је Генерална скупштина УН усвојила резолуцију којом се све земље позивају на обележавање тог дана с циљем да се особама са инвалидитетом омогући једнако уживање људских права и равноправно учешће у друштву.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак