Please select your page

Поводом посете Дому за лица ометена у развоју у Старој Моравици: Смртност повећана, штићеници и иза решетака

Фотографија сачињена приликом посете 2013. године

Фотографија сачињена приликом посете 2013. године

Последња посета Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана Дому за лица ометена у развоју „Отхон” у Старој Моравици показала је да се смртност корисника и корисница током последњих година повећала. Поједини корисници у изолацији бораве још од 2011. године, без изгледа или јасне намере надлежних да се њихова ситуација у догледно време промени. 

Корисници Дома углавном су особе које немају породицу или се породица о њима из неког разлога не стара. Повод последње посете заменика покрајинског заштитника грађана - омбудсмана  Стевана Арамбашића „Отхону” било је стицање увида у тренутно здравствено стање корисника М. Т. који се од 2011. године налази у трајној изолацији и у вези са којим је у току поступак лишења пословне способности. Овај корисник практично већ пету годину живи потпуно изолован у нехуманим условима, у соби без текуће воде и санитарног чвора на чијим вратима и прозорима су решетке. Упркос препорукама да са М. Т. треба радити тимски и интензивно како би се социјализовао и вратио у колектив, у Дому тврде да индивидуалне активности са њим није било могуће реализовати услед недовољног броја запослених. С обзиром на дужину периода проведеног у изолацији и његово тренутно психичко стање, руководство Дома јединим решењем у циљу адекватног лечења и заштите овог корисника види његов премештај у другу установу, односно болницу.

Покрајински заштитник грађана - омбудсман овим поводом подсећа да је једна од мера за реформу система заштите менталног здравља предложених Влади Србије и министарствима од стране организација цивилног друштва у Србији и хуманизација простора у којима бораве лица са менталним потешкоћама. Комитет УН против тортуре такође је става да изолација особа са тешким или акутним менталним сметњама није дозвољена, а став Специјалног известиоца УН за тортуру је да осамљивање тих лица, у било ком трајању, представља сурово, нечовечно или понижавајуће поступање.

Приликом ове посете испоставило се, између осталог, да је смртност корисника током 2014. године готово троструко повећана у односу на 2013. годину. У периоду од 2010. до 2014. године у овом дому преминуло је укупно 70 корисника, од којих њих 23 прошле, а њих девет током 2013. године. Највећа стопа смртности (преко 60 одсто) је међу мушкарцима узраста од 18 до 65 година старости. Запослени ову чињеницу оцењују забрињавајућом будући да се она не може оправдати старосном доби корисника, нити њиховом дијагнозом, односно природом болести због које су смештени у дом. Сви преминули током 2014. године били су млађи од 40 година старости. Само деветоро њих преминуло је у болници, а због недобијања сагласности од стране старатеља или става Дома да не постоји потреба за тим, није обављена обдукција ниједног преминулог корисника. Због оваквог стања, Покрајински заштитник грађана - омбудсман је од Сектора за инспекцијске послове Министарства здравља Републике Србије затражио детаљан надзор над пружањем здравствене заштите у овом Дому.

Посета Дому за лица у ометена у развоју „Отхон” у Старој Моравици једна је од редовних активности Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана још од његовог успостављања. Праћење рада установа социјалне и здравствене заштите се од 2011. године обавља и у оквиру Националног превентивног механизма (НПМ-а) за превенцију тортуре и другог суровог, нечовечног или понижавајућег поступања. Овај механизам нарочиту пажњу поклања тзв. установама затвореног типа у које спада и Дом у Старој Моравици. Током ових посета разговара се са руководством, особљем, корисницима и корисницама ових установа и стиче се увид у свакодневне услове живота у њима, подршку и могућности остваривања свих загарантованих права, као и одржавање контакта корисника са породицама.  Институција Покрајинског заштитника грађана - омбудсмана ће у оквиру својих надлежности наставити да прати стање у овом Дому и пружа подршку запосленима у циљу унапређења механизама заштите корисника и остваривања њихових права.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак