Please select your page

Покрајински омбудсман започео истраживање о вршењу комуналне делатности одржавања чистоће и одвожења смећа

БпXФСОБИYАЕррнА"Свако има право на здраву животну средину и на благовремено и потпуно обавештавање о њеном стању. Свако, а посебно Република Србија и аутономна покрајина, одговоран је за заштиту животне средине. Свако је дужан да чува и побољшава животну средину.“

С обзиром на уставне принципе, а ради остваривања права човека на живот и развој у здравој животној средини, Покрајински омбудсман у свом раду по представкама грађана, без обзира на конкретан предмет притужбе, самоиницијативно испитује и оцењује степен остварења општих интереса шире заједнице, међу којима значајно место заузима право на здраву животну средину.

Покрајински омбудсман је поступајући у појединачним случајевима уочио одређене проблеме појединаца и група грађана, које као заједнички именитељ, имају недовољно добру међусобну сарадњу носилаца заштите животне средине и недовољно развијен институционални оквир и механизме, који би омогућили остваривање законом прописане сарадње свих друштвених чинилаца, ради заједничког циља унапређења заштите животне средине.

Као један од последњих корака у раду у овој области, омбудсман је маја месеца ове године започео истраживање о вршењу комуналне делатности одржавања чистоће и третмана смећа у свим градовима и општинама на територији АПВ. На основу прикупљених информација Покрајински омбудсман ће дати оцену о стању и степену остварења права на здраву животну средину, те упутити препоруке и конкретне предлоге правила понашања ради унапређења овог основног људског права.   

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак