Please select your page

Данас је Дан матичара: Упис у матичне књиге предуслов је за остваривање многих права

Поводом Дана матичара Покрајински омбудсман честита свим матичарима који обављају овај одговоран и значајан посао и жели им успех у даљем раду. Упис у матичне књиге предуслов је за остваривање многих права, и зато је посао матичара важан за све нас као појединце, те и за саму државу. Обављање дужности матичара у условима честих измена прописа и различитих тумачења и примене  истих,  захтева стално усавршавање што подразумева редовно праћење прописа који регулишу ову материју  и  размену међусобних искустава, а све у циљу ефикасног и економичног остваривања права грађана. Ради се о комплексном задатку, поготово у вишенационалној средини каква је Војводина, што је потврдило и истраживање које је спровео Покрајински омбудсман, а односило се на упис личног имена у матичне књиге на језику и писму националних мањина. 

Једно од права припадника националних мањина јесте и право да слободно изаберу своје лично име (које одговара културним особеностима и националном идентитету националне мањине којој припадају) и да оно у матичне књиге буде уписано на језику  и према правопису језика националне мањине. Упис личног имена припадника националне мањине у матичну књигу рођених на језику и према правопису језика националне мањине јесте предуслов за реализацију других аспеката права да се користе својим личним именом у приватном и јавном животу, као што је нпр. право да им у личним документима (лична карта, пасош, здравствена књижица и сл.) име и презиме буде исписано на њиховом матерњем језику.

Резултати истраживања спроведеног на територији АП Војводине 2013. године, показали су да матичарске службе различито поступају, упркос чињеници  да је за упис (било основни, било накнадни) прописан једноставан поступак. Потребно је усагласити праксу и обезбедити јединствено поступање матичарских служби у оваквим поступцима на целој територији АП Војводине у чему би главну улогу требало да има надлежно министарство.

Покрајински омбудсман изражава задовољство са досадашњом сарадњом са матичарским службама јединица локалних самоуправа на територији АП Војводине и очекује да се та сарадња у интересу грађана, на обострано задовољство, и убудуће настави.

Последња саопштења


Најчитаније вести


Медијски кутак