Please select your page

Foto: Saopštenje povodom Međunarodnog dana detetaSaopštenje Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana povodom 20. novembra, Međunarodnog dana deteta

Ovogodišnji Međunarodni dan deteta obeležava se širom sveta kao prilika za upućivanje masovnog apela svetskim liderima, kao i svim nosiocima javnih ovlašćenja, da se posvete ostvarivanju ljudskih prava svakog deteta, uz poruku da na tom putu nema mesta bilo kakvom kompromisu.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman ovaj povod koristi da podseti javnost da je ostvarivanje, zaštita i unapređenje prava deteta na život, opstanak i razvoj, kao prvog među četiri osnovna principa Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, odgovornost društva u celini. Zato poseban podstrek onima na koje se globalni poziv odnosi daju pojedinci i grupe koji na ovom zajedničkom putu svojim nesebičnim i požrtvovanim altruističkim radom ostalima osvetljavaju pravac kojim se krećemo zajedno. Njihov pojedinačni humanizam kao individualna vrlina, ukazuje i na to da je solidarnost jedna od najvećih vrednosti zajednice i obrazac ponašanja koji vodi ka izjednačavanju svih članova društva.

Povodom Međunarodnog dana deteta, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman dodeliće posebno priznanje za izuzetan doprinos zaštiti i unapređenju ljudskih prava Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka.

Ova svečanost biće upriličena na stručnom skupu Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana ''ZDRAVLjE, SAMOPOŠTOVANjE I DOSTOJANSTVO DETETA'' - Podrška deci na bolničkom lečenju, koji će se održati u ponedeljak, 26. novembra 2018. godine u Novom Sadu, u sali na 2. spratu Kulturnog centra Novog Sada, sa početkom u 10:00 časova.

Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta nalaže državama članicama da obezbede ostvarivanje prava deteta na uživanje najvišeg ostvarivog zdravstvenog standarda i na kapacitete za lečenje i zdravstvenu rehabilitaciju. S ciljem ostvarivanja ovog prava u punoj meri, neophodno je uvažiti sve specifične okolnosti i obezbediti pristup svim nivoima zdravstvene zaštite u skladu sa najboljim interesom deteta.

Posebnu pažnju zaslužuju deca na bolničkom lečenju, kao specifična osetljiva kategorija. Boravak u bolnici za dete je vrlo često zastrašujuće i traumatično iskustvo, jer deca nisu samo bolesna, ona su i odvojenaod svojih porodica, prijatelja i poznatog okruženja što najčešće doprinosi povećanju stresa. Prepoznavanje značaja pružanja svih vidova podrške deci i članovima njihovih porodica, međusobna saradnja i komunikacija zasnovana na empatiji, uzajamnom poštovanju i poverenju, pružanje mogućnosti za igru, rekreaciju i učenje u skladu s godinama deteta i stanjem u kojem se ono nalazi, od višestruke je važnosti i za dete i za porodicu, posebno u pogledu razumevanja i poštovanja zdravstvenog stanja, razvojnih potreba i dostojanstva svakog pojedinačnog deteta koje se nalazi na bolničkom lečenju.

Pokrajinski zaštitnik građana naglašava važnost sveobuhvatnog pristupa ovom pitanju, kojim se garantuje ostvarivanje prava deteta u punoj meri, u skladu sa Konvencijom.


Saopštenje: Žene na selu i dalje marginalizovaneDanas se u svetu obeležava međunarodni Dan seoskih žena. Ovaj dan je ustanovljen  rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2007. godine, kako bi se ukazalo na težak položaj žena na selu.

Rad i život seoskih žena često je nevidljiv. Marginalizovane, lišene plate za svoj rad, imovine i u starosti bez penzije, ove žene nepravedno ostaju izvan fokusa javnosti. 

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman skreće pažnju na činjenicu da su žene na selu ekonomski zavisne, da su uglavnom pomažući članovi poljoprivrednog gazdinstva i da su u veoma malom broju slučajeva vlasnice poljoprivrednog gazdinstva.

Iz ekonomske zavisnosti proističe i svaka druga, kao i nepristupačnost zdravstvenih, obrazovnih i socijalnih usluga. Nikako ne treba smetnuti sa uma da su žene na selu često izložene  porodičnom i rodno zasnovanom nasilju.

Sve navedeno bi moralo da podstakne političke i društvene aktere da ulože maksimalan napor kako bi se položaj žena na selu unapredio i poboljšao, život učinio lakšim i sadržajnijim, a njihovom radu pridala važnost kakvu zaslužuje.

Po mišljenju Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana nema ni jednog razloga da se rad, stvaralaštvo i pregnuće žena sa sela marginalizuje i zanemaruje, posebno ako se ima u vidu podatak da žene sa sela čine više od jedne četvrtine svetske populacije.


Saopštenje - Osuda napada na mladiće albanske nacionalnostiPokrajinski zaštitnik građana-ombudsman je sa zabrinutošću primio vest da su u noći između subote i nedelje pretučena dva mladića albanske nacionalnosti u Novom Sadu. Autonomna pokrajina Vojvodina treba i dalje da služi kao primer dobrih međunacionalnih odnosa i tolerantnog odnosa među njenim stanovništvom, te Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman najoštrije osuđuje sve oblike nasilja, a naročito incidente koji su usmereni ka pripadnicima druge nacionalnosti i podržava nadležne organe u njihovom radu na otkrivanju počinilaca.


fb SAOPSTENJE CIRSutra će u svetu, po 16 put, biti obeležen Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada. Svakog 12. juna pažnja međunarodne javnosti se fokusira na veliki broj dece koja rade, često najteže poslove, u uslovima koji su štetni i opasni po njihovo zdravlje i život.  
 
Svake godine preko 20 hiljada dece strada zbog nesreća na radu. Za njihove poslodavce, ona su jeftina i lako zamenjiva radna snaga. 
Osnovni uzrok dečijeg rada je siromaštvo. Dečaci i devojčice su prisiljeni da rade, jer od njihovog rada zavisi njihov, kao i opstanak njihove porodice.  
 
Radno angažovanje dečacima i devojčicama krade detinjstvo i udaljava ih, najčešće nepovratno, od pristojnog života. Lišena obrazovanja, deca radnici su osuđena na slabo plaćene poslove i život u začaranom krugu bede i siromaštva.
Dečiji rad se često vezuje za zemlje Afrike i Azije, ali je on sve prisutniji i u Srbiji. Prema podacima beogradske kancelarije Unicefa, preko 20 procenata dečaka i devojčica, u dobi od 15 do 18 godina, radi za novac. Ako imamo u vidu i činjenicu da veliki broj dece pomaže roditeljima u domaćinstvu, na njivi, u radionici, prodavnici ili nekom drugom poslovnom objektu, onda je broj radno angažovane dece daleko veći od pomenutog procenta. Ali, sticanje radnih navika i izgrađivanje pravilnog odnosa prema radu nužno ne znači i radnu eksploataciju dece. 
 
Deca koju gotovo svakodnevno viđamo kako na raskrsnicama peru šoferšajbne, prose na ulici  i prodaju robu na trotoaru – a da teže oblike zloupotreba dečijeg rada i ne pominjemo - ozbiljno kompromituju privrženost društva zaštiti i blagostanju dece.
 
Utisak je da se problemu dečijeg rada ne pridaje javna pažnja kakvu on zaslužuje. Dečiji rad možda nije tema koja diže tiraže i koju prate veliki komercijalni efekti, ali je tema koja ima svoje veoma važne moralne, političke, pravne, psihološke, ekonomske i socijalne aspekte i posledice. To nije tema koja se samo tiče bezbrižnog detinjstva, nego značajno zadire u kompleks osnovnih ljudskih prava i pravednosti.  
Posvećen zaštiti ljudskih prava Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman poziva pre svega medije da svojim napisima skreću pažnju javnosti na nepovoljan položaj dece, nevladine organizacije da zaoštravaju kritički stav javnosti prema svakom obliku ugrožavanja dečijih prava, a nadležne državne organe da onemoguće eksploataciju dečijeg rada, zloupotrebu dece  i kršenje dečijih prava.  
 
U čvrstom uverenju da deca zaslužuju da žive u boljem i svetu sa više solidarnosti i pravde, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman poziva sve građane, političke i privredne aktere da se u svojim aktivnostima uzdrže od svakog postupka kojim bi na bilo koji način mogla biti povređena prava dece i u pitanje dovedena njihova dobrobit.  
 

foto

Već 46 godina zaredom u svetu se, svakog petog juna, obeležava Svetski dan zaštite životne sredine. Iako spada u treću generaciju ljudskih prava, pravo na zdravu životnu sredinu neraskidivo je povezano sa fundamentalnim pravima iz prve generacije ljudskih prava, pre svega sa pravom na život.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman podseća da svaki pojedinac ima pravo na zdravu životnu sredinu, ali i obavezu da se o njoj brine i unapređuje je.

U želji da podstaknu promenu svesti, a preko nje i promenu odnosa prema životnoj sredini, razne vladine i nevladine organizacije svakog petog juna organizuju brojne aktivnosti, kojima propagiraju odgovorniji odnos prema životnom okruženju.

Odgovoran odnos prema životnoj sredini je posebno važan za nas u Srbiji, jer se tiče, kako našeg pristupanja Evropskoj uniji, tako i kvalitetnog i bezbednog života, u ekološki sigurnom okruženju.

U potpunosti svestan značaja zdrave životne sredine, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman apeluje na pokrajinske organe, preduzeća, nevladine organizacije i pojedince da, u granicama svojih mogućnosti, doprinose njezinom očuvanju. Na to ih, po dubokom uverenju Pokrajinskog ombudsmana, upućuju njihovi vitalni interesi.

Osnovna ljudska prava neraskidivo su povezana sa očuvanjem životne sredine, i to ne samo kada je zdravlje ljudi u pitanje, nego kada je reč i o bezbednim uslovima rada, okupljanja i naučnog stvaranja, itd.

Na kraju, čovek je i deo prirode, pa se prema njoj mora ophoditi s istom onom obzirnošću sa kojom se ophodi prema sebi, a to, na žalost, često nije slučaj.


Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak