Please select your page

Foto: Saopstenje - 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženamaPokrajinski koordinacioni tim Mreže „Život bez nasilja” održao je u petak, 23. novembra, konferenciju za medije na kojoj je najavljen početak međunarodne kampanje „16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama” kao i događaji koji će se u okviru iste održati na teritoriji AP Vojvodine. Kampanju obeležava 1700 organizacija u više od 100 država, a počinje 25. novembra na Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama i završava se 10. decembra na Dan ljudskih prava.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman prof. dr Zoran Pavlović istakao je da su aktivnosti u okviru kampanje samo deo aktivnosti koje Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman kontinuirano, dakle 365 dana u godini, sprovodi u cilju sprečavanja nasilja u porodici. Svestan da efikasna borba protiv nasilja nije moguća ako ostane na nivou pojedinačnih i izolovanih napora, Pokrajinski ombudsman je 2005. godine uspostavio Mrežu „Život bez nasilja“, kako bi napore različitih institucija povezao, usmerio ka zajedničkom cilju i tako nasilje u porodici, ako ne eliminisao, a ono ga sveo na najmanju meru.

Zamenica pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana za ravnopravnost polova Snežana Knežević istakla je da će će i ove godine – sedmog decembra – baš kao i dvanaest prethodnih godina, biti organizovana konferencije Mreže „Život bez nasilja“. Cilj ovogodišnje konferenciji pod nazivom „Istanbulska konvencija – od zakona do prakse” je da prikaže šta je u Republici Srbiji od stupanja na snagu Istanbulske konvencije do danas učinjeno, kako normativno, tako i u praksi, u cilju prevencije i suzbijanja nasilja nad ženama i nasilja u porodici. Pored toga, Pokrajinski ombudsman će trećeg decembra, na Međunarodni dan osoba sa invaliditetom, organizovati konferenciju za medije na kojoj će predstaviti rezultate opsežnog istraživanja, koje se tiče reproduktivnog zdravlja žena sa invaliditetom.

Na konferenciji su, pored pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana prof. dr Zorana Pavlovića i zamenice za ravnopravnost polova Snežane Knežević, učestvovale predsednica Odbora za ravnopravnost polova Skupštine AP Vojvodine Ana Tomanova Makanova, koordinatorka Ženske parlamentarne mreže Skupštine AP Vojvodine Mia Strajin, pomoćnica pokrajinskog sekretara za ravnopravnost polova u Pokrajinskom sektetarijatu za socijalnu politiku, demografiju i ravnopravnost polova Svetlana Selaković, i direktorka Zavoda za ravnopravnost polova Diana Milović.


Foto: Saopštenje povodom Međunarodnog dana detetaSaopštenje Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana povodom 20. novembra, Međunarodnog dana deteta

Ovogodišnji Međunarodni dan deteta obeležava se širom sveta kao prilika za upućivanje masovnog apela svetskim liderima, kao i svim nosiocima javnih ovlašćenja, da se posvete ostvarivanju ljudskih prava svakog deteta, uz poruku da na tom putu nema mesta bilo kakvom kompromisu.

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman ovaj povod koristi da podseti javnost da je ostvarivanje, zaštita i unapređenje prava deteta na život, opstanak i razvoj, kao prvog među četiri osnovna principa Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, odgovornost društva u celini. Zato poseban podstrek onima na koje se globalni poziv odnosi daju pojedinci i grupe koji na ovom zajedničkom putu svojim nesebičnim i požrtvovanim altruističkim radom ostalima osvetljavaju pravac kojim se krećemo zajedno. Njihov pojedinačni humanizam kao individualna vrlina, ukazuje i na to da je solidarnost jedna od najvećih vrednosti zajednice i obrazac ponašanja koji vodi ka izjednačavanju svih članova društva.

Povodom Međunarodnog dana deteta, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman dodeliće posebno priznanje za izuzetan doprinos zaštiti i unapređenju ljudskih prava Nacionalnom udruženju roditelja dece obolele od raka.

Ova svečanost biće upriličena na stručnom skupu Pokrajinskog zaštitnika građana - ombudsmana ''ZDRAVLjE, SAMOPOŠTOVANjE I DOSTOJANSTVO DETETA'' - Podrška deci na bolničkom lečenju, koji će se održati u ponedeljak, 26. novembra 2018. godine u Novom Sadu, u sali na 2. spratu Kulturnog centra Novog Sada, sa početkom u 10:00 časova.

Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima deteta nalaže državama članicama da obezbede ostvarivanje prava deteta na uživanje najvišeg ostvarivog zdravstvenog standarda i na kapacitete za lečenje i zdravstvenu rehabilitaciju. S ciljem ostvarivanja ovog prava u punoj meri, neophodno je uvažiti sve specifične okolnosti i obezbediti pristup svim nivoima zdravstvene zaštite u skladu sa najboljim interesom deteta.

Posebnu pažnju zaslužuju deca na bolničkom lečenju, kao specifična osetljiva kategorija. Boravak u bolnici za dete je vrlo često zastrašujuće i traumatično iskustvo, jer deca nisu samo bolesna, ona su i odvojenaod svojih porodica, prijatelja i poznatog okruženja što najčešće doprinosi povećanju stresa. Prepoznavanje značaja pružanja svih vidova podrške deci i članovima njihovih porodica, međusobna saradnja i komunikacija zasnovana na empatiji, uzajamnom poštovanju i poverenju, pružanje mogućnosti za igru, rekreaciju i učenje u skladu s godinama deteta i stanjem u kojem se ono nalazi, od višestruke je važnosti i za dete i za porodicu, posebno u pogledu razumevanja i poštovanja zdravstvenog stanja, razvojnih potreba i dostojanstva svakog pojedinačnog deteta koje se nalazi na bolničkom lečenju.

Pokrajinski zaštitnik građana naglašava važnost sveobuhvatnog pristupa ovom pitanju, kojim se garantuje ostvarivanje prava deteta u punoj meri, u skladu sa Konvencijom.


Saopštenje: Žene na selu i dalje marginalizovaneDanas se u svetu obeležava međunarodni Dan seoskih žena. Ovaj dan je ustanovljen  rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 2007. godine, kako bi se ukazalo na težak položaj žena na selu.

Rad i život seoskih žena često je nevidljiv. Marginalizovane, lišene plate za svoj rad, imovine i u starosti bez penzije, ove žene nepravedno ostaju izvan fokusa javnosti. 

Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman skreće pažnju na činjenicu da su žene na selu ekonomski zavisne, da su uglavnom pomažući članovi poljoprivrednog gazdinstva i da su u veoma malom broju slučajeva vlasnice poljoprivrednog gazdinstva.

Iz ekonomske zavisnosti proističe i svaka druga, kao i nepristupačnost zdravstvenih, obrazovnih i socijalnih usluga. Nikako ne treba smetnuti sa uma da su žene na selu često izložene  porodičnom i rodno zasnovanom nasilju.

Sve navedeno bi moralo da podstakne političke i društvene aktere da ulože maksimalan napor kako bi se položaj žena na selu unapredio i poboljšao, život učinio lakšim i sadržajnijim, a njihovom radu pridala važnost kakvu zaslužuje.

Po mišljenju Pokrajinskog zaštitnika građana – ombudsmana nema ni jednog razloga da se rad, stvaralaštvo i pregnuće žena sa sela marginalizuje i zanemaruje, posebno ako se ima u vidu podatak da žene sa sela čine više od jedne četvrtine svetske populacije.


Saopštenje - Osuda napada na mladiće albanske nacionalnostiPokrajinski zaštitnik građana-ombudsman je sa zabrinutošću primio vest da su u noći između subote i nedelje pretučena dva mladića albanske nacionalnosti u Novom Sadu. Autonomna pokrajina Vojvodina treba i dalje da služi kao primer dobrih međunacionalnih odnosa i tolerantnog odnosa među njenim stanovništvom, te Pokrajinski zaštitnik građana-ombudsman najoštrije osuđuje sve oblike nasilja, a naročito incidente koji su usmereni ka pripadnicima druge nacionalnosti i podržava nadležne organe u njihovom radu na otkrivanju počinilaca.


fb SAOPSTENJE CIRSutra će u svetu, po 16 put, biti obeležen Međunarodni dan borbe protiv dečjeg rada. Svakog 12. juna pažnja međunarodne javnosti se fokusira na veliki broj dece koja rade, često najteže poslove, u uslovima koji su štetni i opasni po njihovo zdravlje i život.  
 
Svake godine preko 20 hiljada dece strada zbog nesreća na radu. Za njihove poslodavce, ona su jeftina i lako zamenjiva radna snaga. 
Osnovni uzrok dečijeg rada je siromaštvo. Dečaci i devojčice su prisiljeni da rade, jer od njihovog rada zavisi njihov, kao i opstanak njihove porodice.  
 
Radno angažovanje dečacima i devojčicama krade detinjstvo i udaljava ih, najčešće nepovratno, od pristojnog života. Lišena obrazovanja, deca radnici su osuđena na slabo plaćene poslove i život u začaranom krugu bede i siromaštva.
Dečiji rad se često vezuje za zemlje Afrike i Azije, ali je on sve prisutniji i u Srbiji. Prema podacima beogradske kancelarije Unicefa, preko 20 procenata dečaka i devojčica, u dobi od 15 do 18 godina, radi za novac. Ako imamo u vidu i činjenicu da veliki broj dece pomaže roditeljima u domaćinstvu, na njivi, u radionici, prodavnici ili nekom drugom poslovnom objektu, onda je broj radno angažovane dece daleko veći od pomenutog procenta. Ali, sticanje radnih navika i izgrađivanje pravilnog odnosa prema radu nužno ne znači i radnu eksploataciju dece. 
 
Deca koju gotovo svakodnevno viđamo kako na raskrsnicama peru šoferšajbne, prose na ulici  i prodaju robu na trotoaru – a da teže oblike zloupotreba dečijeg rada i ne pominjemo - ozbiljno kompromituju privrženost društva zaštiti i blagostanju dece.
 
Utisak je da se problemu dečijeg rada ne pridaje javna pažnja kakvu on zaslužuje. Dečiji rad možda nije tema koja diže tiraže i koju prate veliki komercijalni efekti, ali je tema koja ima svoje veoma važne moralne, političke, pravne, psihološke, ekonomske i socijalne aspekte i posledice. To nije tema koja se samo tiče bezbrižnog detinjstva, nego značajno zadire u kompleks osnovnih ljudskih prava i pravednosti.  
Posvećen zaštiti ljudskih prava Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman poziva pre svega medije da svojim napisima skreću pažnju javnosti na nepovoljan položaj dece, nevladine organizacije da zaoštravaju kritički stav javnosti prema svakom obliku ugrožavanja dečijih prava, a nadležne državne organe da onemoguće eksploataciju dečijeg rada, zloupotrebu dece  i kršenje dečijih prava.  
 
U čvrstom uverenju da deca zaslužuju da žive u boljem i svetu sa više solidarnosti i pravde, Pokrajinski zaštitnik građana – ombudsman poziva sve građane, političke i privredne aktere da se u svojim aktivnostima uzdrže od svakog postupka kojim bi na bilo koji način mogla biti povređena prava dece i u pitanje dovedena njihova dobrobit.  
 

Poslednja saopštenja


Brzi linkovi


Najčitanije vesti


Medijski kutak