Please select your page

21022014 medj dan MJČlanice Organizacije Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (UNESKO) obeležavaju danas Međunarodni dan maternjeg jezika, u cilju promovisanja jezičke kulture i raznolikosti, kao i višejezičnosti. Budući da je Vojvodina jedan od etnički najšarolikijih regiona u našoj zemlji i Evropi, naročita pažnja poklanja se ostvarivanju ovih prava.

Pokrajinski ombudsman, međutim, želi da skrene pažnju javnosti i na pojave koje je na ovaj dan važno spomenuti. U toku 2012. godine institucija Pokrajinskog ombudsmana sprovela je istraživanje pod nazivom „Vojvođanski učenici o diskriminaciji“ koje je pokazalo da među učenicima, srednjoškolcima različite nacionalne/etničke pripadnosti postoji velika socijalna distanca. Ta distanca je u značajnoj meri uslovljena odsustvom komunikacije između učenika različite nacionalnosti, koja je sa druge strane uzrokovana nepoznavanjem jezika – kako srpskog jezika kao službenog, tako i jezika koji je dominantno prisutan u određenim lokalnim sredinama, odnosno jezika koji su pored srpskog takođe u službenoj upotrebi.

Opširnije...


zbpp 1

Jednak pristup pravdi jedno je od osnovnih ljudskih prava i od suštinskog značaja za ostvarivanje prava građana i građanki pred sudom, organima uprave i drugim  organizacijama i ustanovama koje vrše javna ovlašćenja. Nepovoljna materijalna situacija i socijalni status pojedinca/pojedinke može da utiče na ostvarivanje prava na jednak pristup pravdi, zbog čega je važno da naša zemlja koja se ratifikovanjem međunarodnih dokumenata obavezala da će garantovati ostvarivanje, zaštitu i unapređenje ljudskih prava uspostavi funkcionalan sistem besplatne pravne pomoći, rekla je, između ostalog zamenica za ravnopravnost polova Danica Todorov na okruglom stolu pod nazivom „Kakav zakon o besplatnoj pravnoj pomoći  nam treba?“ koji je organizovao Autonomni ženski centar iz Beograda.

Opširnije...


Pokrajinskom ombudsmanu obratilo se više žena sa teritorije AP Vojvodine zbog toga što su zdravstvene ustanove odbile da im pruže zdravstvenu uslugu, jer nemaju overenu zdravstvenu knjižicu, iako na to imaju pravo prema Zakonu o ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu dece, trudnica i porodilja koji je stupio na snagu 27.11.2013. godine.

Opširnije...


Preduzetnice koje su osnivačice privatnih zdravstvenih ordinacija i imaju zaposlene, u slučaju odlaska na porodiljsko odsustvo ne mogu, kao druge preduzetnice da privremeno prenesu ovlašćenje na poslovođu, kako bi ostvarile pravo na naknadu zarade za vreme odsustva, bez zatvaranja preduzetničke radnje, jer je Ministarstvo zdravlja mišljenja da Zakon o zdravstvenoj zaštiti ne omogućava da se osnivačka prava i odgovornost za rad privatne prakse ovlašćenjem prenese na druga lica.

Opširnije...


Institucija Pokrajinskog ombudsmana izražava zabrinutost zbog jučerašnjeg incidenta u Srednjoj ekonomskoj školi „Svetozar Miletić“ u Novom Sadu i ujedno zahteva konačnu i jasnu reakciju nadležnih povodom još jednog akta nasilja koji se odigrao unutar škole, u kojoj bi učenici morali biti bezbedni i zaštićeni. Incident koji se juče desio pokazao je da deca, učenici, ne mogu biti i nisu bezbedni u ustanovi u kojoj bi trebalo da se obrazuju i vaspitaju, odnosno pripreme za ravnopravno učešće u društvu čiji su članovi.

Opširnije...


Poslednja saopštenja


Najčitanije vesti


Medijski kutak